CIB Algoritmus Vegyes Alapok Részalapja

CIB Algoritmus Alapok Részalapja


ISIN HU0000710132
Kategória Vegyes
Devizanem HUF
Alapcsalád CIB Esernyőalap részalapja
‍1,‍1236 HUF
i
3,59 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Főként CIB részalapokból összeállított, a tőkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tőkepiaci folyamatok matematikai elemzéséből levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához.

 

Mit jelent a dinamikus kockázatkezelés?

A részalap befektetéseinek összetételét napi szinten felülvizsgáljuk. A részalap lehetséges befektetéseit két befektetési kosárba csoportosítjuk, melyek közül az egyik konzervatív befektetési alapokat tartalmaz, a másik pedig növekedésorientált befektetési alapokat. A konzervatív eszközkosár célaránya a részalap befektetéseinek legalább 60%-át, legfeljebb 100%-át adhatja, míg a növekedési kosár célsúlya 0-40% között mozoghat. A növekedési kosár 40%-on maximált célsúlya korlátok között tartja a részalappal vállalt kockázatot. Az aktuális arányok kialakításánál előre meghatározott matematikai statisztikai szabályok segítik a portfólió kezelőjét, míg a növekedési eszközkosáron belüli összetétel a hagyományos, értékalapú elemzés alapján kerül meghatározásra.

 

Milyen matematikai szabályok szerint működik a részalap?

A Standard & Poor's 500 Index 500 USA nagyvállalat részvényeit tömörítő részvénypiaci index, mely az Egyesült Államok teljes tőzsdei kapitalizációjának (az összes kibocsátott részvény árfolyamértéken vett összesített értéke) 75%-át fedi le, ennek következtében a világ egyik legszélesebb körben alkalmazott tőkepiaci értékmérője. Jelentőségének és közismertségének köszönhetően az S&P 500 Indexet a tőkepiaci hangulat fokmérőjeként használják világszerte, alakulásából következtetések vonhatóak le a világ más tőkepiacainak várható áralakulása tekintetében is. A részalap által alkalmazott módszer lényege, hogy az S&P 500 index azonnali értékéből és 20, 50, 100, valamint 200 napos mozgóátlagából párokat képzünk és a párok egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk. Annak alapján, hogy a párokon belül a rövidebb vagy a hosszabb időszaki érték a magasabb, vételi, illetve eladási jelzéseket kapunk, melyek alapján a kockázatos eszközök arányát növeljük, illetve csökkentjük.

 

  • Az adásvételi megbízás során felszámított díjak a CIB Bank Zrt. mindenkor érvényes, vonatkozó Díjjegyzékében közzétett díjakkal egyeznek meg.
  • A befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik.
  • A futamidő alatt a piaci folyamatok függvényében az árfolyam jelentősen ingadozhat. A részalap befektetési politikája vagy harmadik személy a befektetési jegyek vásárláskori értékére vonatkozó tőkevédelmet nem ígér.

Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon a részalap Tájékoztatójából!

 

Alapadatok
Kategória Vegyes
Eszközosztály Kiegyensúlyozott vegyes
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Ajánlott minimum befektetési időtáv 2 év
Referencia index 100% RMAX Index
Alap kibocsátási dátuma 2011.04.18.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBALGO HB
Lipper azonosító 68100634
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék Díjmentes
visszaváltási jutalék Díjmentes
Alap által fizetett működési költségek i 0,93% (12/2020)
Alap által fizetett sikerdíj i 0,00 % (12/2020)
Portfólió menedzser
Szigetvári Dániel
Szigetvári Dániel Pénzügy MSc -Befektetéselemzői szakirány - BCE, CEMS Master in International Management – University of St. Gallen

Szakmai tapasztalat: 4 év

Az alapot kezeli 2021.04 óta

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
3,59% 8,20% 1,73% 2,21% 1,20% 1,13%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás az alap letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyammal történik. 

2021.06.18.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-0,30% 3,17% -1,62% 3,19% 1,68% -1,70% -0,54% 0,43% 6,50% -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

2021.06.18.

Hozamszámító kalkulátor

HU0000710132

CIB Algoritmus Vegyes Alapok Részalapja

2011.04.18. - 2021.06.17.

Hozam indulástól:

1,13%

IDÉN 1 3 5 10 MIND
-
HUF
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrisseb publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. 

2021.06.18.

Dokumentumok