Fenntartható befektetések

Fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos politikák átláthatóságáról szóló tájékoztatás

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 Rendeletének (a továbbiakban SFDR) 3. cikke alapján ezúton tájékoztatja az Alapkezelő által kezelt alapok Befektetőit, valamint az Alapkezelő portfóliókezelt és befektetési tanácsadásban részesülő Ügyfeleit a fenntarthatósági kockázatoknak az Alapkezelő befektetési döntéshozatali eljárásaiba és portfóliókezelt Ügyfeleinek adott befektetési tanácsaiba történő integrálására vonatkozó politikáiról, valamint az SFDR 4. cikke alapján a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási politikákról szóló nyilatkozatról.

 

Fenntarthatósági politikánkat részletesen erre a linkre kattintva ismerheti meg.

 

 

Az Eurizon csoport figyelembe veszi a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.
Az Alapkezelő Anyavállalatának a felelősségteljes üzleti magatartási kódexeknek és az átvilágításra és a jelentéstételre vonatkozó, nemzetközileg elismert standardoknak való megfelelésükre vonatkozó közzététele ezen a linken olvasható.
Az Alapkezelő szavazati jogok gyakorlásáról és a szerepvállalási politikáról szóló szabályzatának kivonata ezen a linken olvasható.
Az Alapkezelő hisz abban, hogy azok a vállalatok, amelyek az ESG-tényezőket termelési, működési folyamataik során figyelembe veszik, nagyobb valószínűséggel érnek el hosszú távon fenntartható nyereséget, és így mind gazdasági, mind pénzügyi szempontból növelik értéküket.
Az Alapkezelő beépíti befektetési döntéshozatali folyamatába az ESG- és SRI elemzéseken alapuló kibocsátó-kiválasztási és -nyomonkövetési szempontokat.
A kezelt portfóliók/alapok/részalapok befektetéseinek elemzésekor az Alapkezelő figyelembe veszi az egyes kibocsátókhoz köthető értékpapírok kockázat/hozam-profiljának hagyományos pénzügyi elemzése mellett a környezeti, társadalmi és irányítási szempontok lényeges, tényleges vagy potenciális kedvezőtlen hatását is.

 

Az ENSZ 1. sz. Befektetési Elvével és az SFDR által előírt kötelezettségekkel összhangban az Alapkezelő a pénzügyi eszközökre vonatkozóan a következő konkrét kiválasztási és nyomonkövetési módszereket határozta meg. Ezek célja a fenntarthatósági kockázatoknak a kezelt portfóliók befektetési folyamatába történő beépítése.

Az Alapkezelő anyavállalata, az Eurizon Capital SGR S.p.A. figyelemmel kíséri a vállalati kibocsátókat, és az ESG- és SRI-ügyekre szakosodott információszolgáltatókat is igénybe veszi annak érdekében, hogy meghatározza az ESG-kockázatoknak nagymértékben kitett kibocsátók („kritikus kibocsátók”) és a Társadalmilag Felelősnek (SRI) nem tekinthető ágazatokban működő kibocsátók listáit, amely kizárási/korlátozási listák alkalmazása az Alapkezelő befektetési döntéshozatalának részét képezi.

 

Az Alapkezelő által alkalmazott ESG/SRI stratégiák:

 

 • SRI kizárás/korlátozás

- A Társadalmilag Felelősnek (SRI) nem tekinthető ágazatokhoz kapcsolódó kizárás: az egyes alapok/részalapok kizárják azokat a kibocsátókat, amelyek közvetlenül részt vesznek ellentmondásos fegyverek gyártásában, vagy amelyek jövedelmének több mint 25%-a az erőművekben felhasználásra kerülő szénből származik. Példák ellentmondásos fegyverekre: taposóaknák, repeszlövedékek, szegényített uránt tartalmazó, illetve nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek

- A Társadalmilag Felelősnek (SRI) nem tekinthető ágazatokhoz kapcsolódó korlátozás: az egyes alapok/részalapok részesedése nem haladja meg a referenciaértékben lévő súlyukat azokban a kibocsátókban, amelyek közvetlenül részt vesznek ellentmondásos fegyverek gyártásában, vagy amely jövedelmének több mint 25%-a az erőművekben felhasználásra kerülő szén értékesítéséből vagy felhasználásából származik. Példák ellentmondásos fegyverekre: taposóaknák, repeszlövedékek, szegényített uránt tartalmazó, illetve nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek.

 

 • ESG kizárás/korlátozás

-ESG szempontok szerint kritikus kibocsátói szintű kizárás: az egyes alapok/részalapok kizárják azokat a kibocsátókat, amelyeknek az MSCI ESG Research által megállapított ESG pontszámai a legalacsonyabbak között vannak (az MSCI Resarch meghatározása szerint „CCC” besorolásúak), amennyiben ezek ESG-profilja az után sem javul, hogy az egyes alapok/részalapok ezek javítását célozták elérni a vezetőséggel való egyeztetéseken vagy részvényeken keresztüli szavazás útján.

- ESG szempontok szerint kritikus kibocsátói szintű korlátozás: az egyes alapok/részalapok részesedései azokban a kibocsátókban, amelyeknek az MSCI ESG Research által megállapított ESG pontszámai a legalacsonyabbak között vannak („CCC” besorolásúak) nem haladják meg a kibocsátó referenciaindex beli súlyát.

 

 • ESG-tényezők beépítése (un. „ESG-integráció”)

- ESG tényezők beépítése (integráció): az egyes alapok/részalapok ESG-tényezőket integrálnak a portfóliójuk felépítésébe azzal a céllal, hogy olyan portfóliót hozzanak létre, amelynek az MSCI ESG Research által megállapított átlagos ESG-pontszáma magasabb mint a referenciaértékéé (ha van ilyen) vagy a befektetési területé (ha nincs referenciaértéke). Az egyes Részalapok kizárják azokat a kibocsátókat, amelyek nem követik a jó vállalatirányítási gyakorlatokat.

- Azon alapok/részalapok esetében, amelyek Opciójának mögöttes pénzügyi eszköze valamilyen index, az Alapkezelő az adott index adminisztrátora által közzétett információk alapján határozza meg az adott alapok/részalapok által követett fenntarthatósági megközelítést. Ilyen esetben tehát az Alapkezelő nem egy referenciaindex vagy befektetési terület ESG-pontszámát igyekszik felülmúlni a portfólió létrehozásakor, hanem az Opció mögöttes pénzügyi eszközéül szolgáló index kiválasztásával valósítja meg az ESG integrációt

 

 • Aktív tulajdon - Fenntarthatósági szempontú kibővített szerepvállalás (un. „engagement”)

- Aktív tulajdonosi szerepvállalás: az egyes alapok/részalapok igyekeznek hatást gyakorolni azon vállalatok vezetésére, amelyekben befektetésekkel rendelkeznek, például részvényeken keresztüli szavazással a hozamok és a fenntarthatóság javításának céljából.

- Azon alapok/részalapok esetében, amelyek Opciójának mögöttes pénzügyi eszköze valamilyen index vagy más eszközökből (részvényekből, kötvényekből, stb.) összeállított kosár, az Alapkezelő nem gyakorol aktív szerepvállalást, mivel nincs közvetlen befektetése ezen eszközökbe. Ezen Részalapok esetén az index változatlan a Részalap futamideje alatt (nincs lehetőség befektetési döntéshozatalra a Részlap elindulását követően), így a fix arányok miatt nincs lehetőség vagy indok aktív szerepvállalás gyakorlására.

 

 

Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok közül jelen tájékoztatás megjelenésének időpontjában 4 befektetési alap tartozik az SFDR rendelet 8. cikke, 23 alap pedig az SFDR rendelet 6. cikke hatálya alá, míg 16 alap esetében egyik cikk sem érvényesül. A 9. cikknek megfelelő alapot az Alapkezelő jelen pillanatban nem kezel. Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok SFDR megfeleltetést tartalmazó aktuális, részletes listáját az Alapkezelő Fenntarthatósági politikájának 1. számú melléklete tartalmazza, melyet ezen a linken tekinthet meg.

Az Alapkezelő által kezelt portfóliók egyike sem felel meg az SFDR 8. és 9. cikkének, ugyanakkor az Alapkezelő ezen portfóliók kezelése során is alkalmazza a kizárási listákat.

Az SFDR 8. cikkének megfelelő alapok listája

 • CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja
 • CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja
 • CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja
 • CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja
 • CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap
 • CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap
 • CIB ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja
 • CIB Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

 

Az Alapkezelő az SFDR 10. cikke alapján ezúton tájékoztatja az Alapkezelő által kezelt, az SFDR 8. cikkének megfelelő alapjai Befektetőit a következőkről:

a) A környezeti vagy társadalmi jellemzők, illetve a fenntartható befektetési célkitűzés leírása fenti – az SFDR 8. cikkének megfelelő - alapok/részalapok kezelési szabályzatának 12. pontjában olvashatók.

 b) A fenti alapok/részalapok Opciójának mögöttes pénzügyi eszköze egy index:

 

CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja, melynek mögöttes pénzügyi eszköze a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex (Bloomberg code: SGESGDSP, ISIN code: CH0298437069). 
 
CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja, melynek mögöttes pénzügyi eszköze a STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR részvényindex (Bloomberg code: SGESGSEP, ISIN code: CH0298407260). 
 
CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja, melynek mögöttes pénzügyi eszköze a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex (Bloomberg code: SGESGDSP, ISIN code: CH0298437069). 
 
CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja, melynek mögöttes pénzügyi eszköze a STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR részvényindex (Bloomberg code: SGESGSEP, ISIN code: CH0298407260). 
 
CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap, melynek mögöttes pénzügyi eszköze a STOXX Europe ESG Environmental Leaders Select 30 EUR Index (Bloomberg code: SEENVSEP, ISIN code: CH0321940618). Az index részletes leírása: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SEENVSEP
 
CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap, melynek mögöttes pénzügyi eszköze az EURO STOXX ESG Leaders 50 Index (Bloomberg code: SXXESGE, ISIN code: CH0183680252). Az index részletes leírása: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXESGE
 
Azon alapok/részalapok esetében, amelyek Opciójának mögöttes pénzügyi eszköze valamilyen index, az Alapkezelő az adott index adminisztrátora által közzétett információk alapján határozza meg az adott alapok/részalapok által követett fenntarthatósági megközelítést. Ilyen esetben tehát az Alapkezelő nem egy referenciaindex vagy befektetési terület ESG-pontszámát igyekszik felülmúlni a portfólió létrehozásakor, hanem az Opció mögöttes pénzügyi eszközéül szolgáló index kiválasztásával valósítja meg az ESG integrációt

c) Az Alapkezelő a környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdításáról szóló szerződéskötés előtti kötelező közzétételi kötelezettségének a fenti – az SFDR 8. cikkének megfelelő - alapok/részalapok esetében az alapok/részalapok kezelési szabályzatának 51. pontjában tesz eleget.

d) Az Alapkezelő – összhangban az SFDR 11. cikkének hatálybalépésével - 2022. január 1-től az időszakos jelentésekben teszi közzé a környezeti és társadalmi jellemzők, valamint a fenntartható befektetések előmozdításáról szóló információkat.

 

A javadalmazási politikák átláthatósága a fenntarthatósági kockázatok integrálásának összefüggésében

Az Alapkezelő - annak tudatában, hogy társadalmi és szociális tekintetben fontos hatással van a környezetére -, nem csak a profitszerzésre fókuszál, hanem arra is, hogy az Anyavállalat, a dolgozók, az Ügyfelek, a közösség és a környezet számára hosszú távon értéket teremtsen.

Az Alapkezelő - annak tudatában, hogy az innovációi, valamint új termékei és szolgáltatásai segíthetnek csökkenteni olyan káros jelenségek társadalomra gyakorolt hatását, mint a klímaváltozás és a társadalmi egyenlőtlenség – elkötelezett a felelős kíván működés és a hosszú távon értékteremtés mellett.

Ennek fényében az Alapkezelő - az SFDR 5. cikkének megfelelve - 2021-től bevezetett a vezetők körében egy olyan ESG teljesítménymutatót, ami a korábbi „Különbözőség és elfogadás” mutatót helyezi szélesebb bázisra, a szociális elem mellett további ESG tényezőkre is fókuszálva. Ezen teljesítménymutató cégcsoport szinten kerül meghatározásra kiemelve a fenntarthatóság iránti csoport szintű elkötelezettséget.

Divizionális szinten – így az Alapkezelő vezetői esetében is - teljesítménycél

 

- az SFDR 8- cikkének megfelelő befektetési eszközök körének bővítése és
- gendersemleges működés a csoport „Különbözőség és elfogadás” elvének megfelelően.

 

A fenti mutatók 10% és 30% közötti súlyt kapnak a teljesítményértékelésben. A mutatók megvalósulásának értékelésére évente kerül sor.

Az ESG célokat elősegítő teljesítmény mutatók alkalmazásával kapcsolatos információkat az Alapkezelő Javadalmazási politikájáról szóló közzétételben ismerheti meg részletesebben erre a linkre kattintva.

 

Budapest, 2021. július 21.

 

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.