Alap összehasonlító

Hasonlítsa össze alapjaink teljesítményét és tulajdonságait

Alapok kiválasztása

Testreszabás
IDÉN 1 MIND
-
USD HUF EUR
Alap rövid neve
Eurizon Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja
Dátum 2023.09.28
Eszközosztály Származtatott
Kockázati besorolás (1-7) 2
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Devizanem HUF
Hozam idén 4,92%
1 éves hozam 11,89%
3 éves hozam -
5 éves hozam -
Hozam indulástól 3,06%

Grafikonos nézet: Az alapok/részalapok árfolyamait közös kezdőértékre (bázisra) hozzuk az árfolyamalakulás összehasonlíthatósága érdekében. A viszonyítás alapja (bázis) az egyes alapok/részalapok kiválasztott kezdődátumon érvényes árfolyama, a kezdőérték ezért minden esetben 1. A grafikon rajzoló az így átszámolt árfolyamértékeket négy tizedesjegyig jeleníti meg. A grafikon rajzoló az alapok/részalapok árfolyam-alakulását alapeseteben saját devizában jeleníti meg, a közös devizanemben is megtekinthető árfolyam-alakulás esetében az alapok/részalapok napi árfolyama az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. Az összehasonlítóval az adott időpontban működő alapok/részalapok adatait tekintheti meg. A múltbeli teljesítmények nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Táblázatos nézet: Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok/részalapok múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A visszatekintő hozamok számítása az alap/részalap legutolsó publikált árfolyamával történik. A forintban denominált alapok hozamadatai magyar forintban, (a más devizában denominált alapok hozamadatai az adott devizanemben kerülnek megállapításra). Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a nem forintban denominált alapok forintban számított eredményét növelheti vagy csökkentheti a forint adott devizával szembeni árfolyamingadozása.

Miért hasznos ez a grafikon?