Vállalati ajánlatok

Megoldásaink szabad pénzeszközei elhelyezésére

Alap rövid neve Kategória i
Kockázati
besorolás (1-7)
Devizanem
Ajánlott befektetési
időtáv
Hozam
idén
1 éves
hozam
5 éves
hozam
Hozam
indulástól
Részletek
Eurizon Dollár Start Tőkevédett Részalap KategóriaTőkevédett Kockázati besorolás (1-7) i 2 DevizanemUSD Ajánlott befektetési időtáv 6 hónap Hozam
idén
2,32%
1 éves
hozam
4,18%
5 éves
hozam
1,92%
Hozam
indulástól
1,88%
Befektetési politika

A Részalap célja, hogy tőkevédelem lehetőségét biztosító befektetési alapként legalább 6 hónapos időtávon az amerikai dollár bankbetétek kamataival versenyképes hozamot tegyen elérhetővé arányos kockázatvállalás mellett. A Részalap portfóliójába különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, magyar állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzpiaci eszközök kerülhetne, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani. Az Alapkezelő a mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében határozza meg a Részalap egyes portfólióelemeit, a teljes portfólió együttes súlyozott átlagos élettartamát, lejárati struktúráját, devizális kitettségét. Az Alapkezelő biztosítja, hogy a Részalap portfóliójában található elemek súlyozott átlagos élettartama mindenkor meghaladja az 1 éves időtartamot. A Részalap tőkevédelmet nyújt legalább 30 naptári napos tartási időszak esetén. Ennél rövidebb tartási időszak alatt a Részalap nem ígér tőkevédelmet.

A részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja.

Forgalmazási kondíciók
Vásárlás díja Díjmentes
Visszaváltás díja 0,50 USD
Árfolyam 0.01159606
Dátum 2024.07.22
Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap KategóriaTőkevédett Kockázati besorolás (1-7) i 1 DevizanemEUR Ajánlott befektetési időtáv 6 hónap Hozam
idén
1,68%
1 éves
hozam
3,05%
5 éves
hozam
1,12%
Hozam
indulástól
1,43%
Befektetési politika

 A részalap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzpiaci eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az részalap törekszik hatékonyan megosztani. A Részalap tőkevédelmet nyújt legalább 30 naptári napos tartási időszak esetén. Az Alapkezelő a Részalap eszközeit úgy fekteti be, hogy egy adott forgalmazási napon megvásárolt befektetési jegyek árfolyama legalább 30 naptári napos tartási időszak után ne csökkenjen a vásárláskori árfolyamértéke alá.

Forgalmazási kondíciók
Vásárlás díja Díjmentes
Visszaváltás díja 0,5 EUR
Árfolyam 0.01306158
Dátum 2024.07.22
Eurizon Start 2 Részalap KategóriaKötvény Kockázati besorolás (1-7) i 2 DevizanemHUF Ajánlott befektetési időtáv 6 hónap Hozam
idén
3,73%
1 éves
hozam
9,45%
5 éves
hozam
4,46%
Hozam
indulástól
5,02%
Befektetési politika

A Részalap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. A Részalap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzpiaci eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

A részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja.

Forgalmazási kondíciók
Vásárlás díja Díjmentes
Visszaváltás díja 100 HUF
Kiegészítő jutalék i +0,5% (5 napon belül)
Árfolyam 3.285232
Dátum 2024.07.22
Eurizon Start Tőkevédett Részalap KategóriaTőkevédett Kockázati besorolás (1-7) i 1 DevizanemHUF Ajánlott befektetési időtáv 6 hónap Hozam
idén
3,57%
1 éves
hozam
7,60%
5 éves
hozam
4,15%
Hozam
indulástól
3,97%
Befektetési politika

A Részalap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzpiaci eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait a részalap törekszik hatékonyan megosztani. A Részalap tőkevédelmet nyújt legalább 30 naptári napos tartási időszak esetén. Az Alapkezelő a Részalap eszközeit úgy fekteti be, hogy egy adott forgalmazási napon megvásárolt befektetési jegyek árfolyama legalább 30 naptári napos tartási időszak után ne csökkenjen a vásárláskori árfolyamértéke alá.

Forgalmazási kondíciók
Vásárlás díja Díjmentes
Visszaváltás díja 100 HUF
Árfolyam 2.130122
Dátum 2024.07.22

A honlapon megjelenő termékinformációk nem minősülnek befektetési elemzésnek, ajánlattételnek vagy befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok/részalapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap/részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából! Az alapok/részalapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé az alapok/részalapok aloldalán letölthető dokumentumok között valamint a jelentések menüpontban. Az alapok/részalapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.)) A Kbftv. 139. § (1) bekezdés n) pontja alapján ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy 2021. április 18-tól az Alapkezelő hivatalos közzétételi helye a www.eurizoncapital.com/hu oldal. 

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok/részalapok múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A visszatekintő hozamok számítása az alap/részalap legutolsó publikált árfolyamával történik. A forintban denominált alapok hozamadatai magyar forintban, (a más devizában denominált alapok hozamadatai az adott devizanemben kerülnek megállapításra). Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a nem forintban denominált alapok forintban számított eredményét növelheti vagy csökkentheti a forint adott devizával szembeni árfolyamingadozása.

A származtatott és tőkevédett kategóriájú alapok/részalapok, a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

A részalapokat az esernyőalapokon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.