2022. január 16.

CIB Részalapok 2021. negyedik negyedévben

Kötvény részalapok

 

CIB Start Tőkevédett Részalap

A Részalap portfóliója az elmúlt negyedévben változatlanul kizárólag betéteket tartalmazott és továbbra is maximálisan kerülte a kockázatokat. Az infláció novemberben elérte a 7,4%-os csúcsát, amely decemberben sem csökkent. 2021-ben a fogyasztói árak összességében éves átlagban 5,1%-kal emelkedtek és a 2022-es átlag is e körül alakulhat. Az infláció elleni harc jegyében a negyedév során az MNB tovább szigorított, fokozatosan és egyre nagyobb mértékben emelve az alapkamatot és az irányadó kamatnak tekintendő 1 hetes betét kamatát. Ennek eredményeként a jegybanki alapkamat 1,65%-ről több lépésben 2,40%-ra változott, az 1 hetes betét kamata 1,65%-ról 4,00%-ra növekedett. Ezzel párhuzamosan a BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate - Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) jegyzések az elmúlt negyedévben valamennyi időtávon jelentős emelkedésen mentek keresztül, az 1 napos BUBOR 1,90%-ról 2,83%-ra (évesített adat), míg a 12 havi BUBOR 2,00%-ról 4,67%-ra emelkedett. A forintban jegyzett kamatok emelkedése kedvező változást jelentett a Részalap számára.

 

CIB Euró Start Részalap

A Részalap portfóliója az elmúlt negyedévben elsősorban betéteket és látra szóló folyószámlán elhelyezett összegeket, valamint a negyedév végén 3,5%-os arányban vállalati kötvényeket tartalmazott és továbbra is alacsony szinten tartotta a kockázatokat. Az elmúlt negyedévben Részalap portfólióján belül a hangsúly az eurós állam-, illetve vállalati kötvények vásárlása helyett folyamatosan a bankbetét lekötési lehetőségek keresése irányába helyeződött át. Míg az amerikai központi bank szerepét beöltő FED monetáris politikájában a tavalyi év során egy irányváltás ment végbe, addig az ECB monetáris politikája továbbra is laza és támogató maradt, így az euró irányadó kockázatmentes kamatok érdemi változására a negyedév során nem került sor. Az EURIBOR 1 hét és 12 hónap között valamennyi időtávon negatív -0,45% és -0,58% közötti tartományban mozgott.

 

CIB Start 2 Részalap

A Részalap portfóliója az elmúlt negyedévben elsősorban betéteket és látra szóló folyószámlán elhelyezett összegeket, valamint 4% körüli átlagos arányban vállalati kötvényeket és 9% körüli átlagos arányban állampapírokat tartalmazott és továbbra is alacsony szinten tartotta a kockázatokat. A Részalap a bankbetétek elhelyezése mellett az elmúlt negyedévben is folyamatosan figyelemmel kísérte az új állam-, illetve vállalati kötvény kibocsátásokat is, illetve azok másodpiaci forgalmát elsősorban a régió kötvénypiacaira koncentrálva. Habár az egyre jobban növekvő inflációs félelmek, a gazdaságok helyreállását támogató jegybanki politikák normalizálódása és a kötvényhozamok emelkedése, illetve az ebbe az irányba mutató kockázatok kedvezőtlen kötvénypiaci hangulatot eredményeztek, egyúttal a Részalap számára egyre kedvezőbb kötvényvásárlási lehetőségeket teremtenek. A Részalap a negyedév során a portfóliójának átlagos hátralevő futamidejét 0,37 évről 0,68 évre növelte, így teremtve kedvező lehetőséget arra, hogy a magas szinten stabilizálódó kötvényhozamok előnyös hatást gyakorolhassanak a Részalap befektetési jegyeinek árfolyamára. Az elmúlt negyedévben a Részalap a hazai befektetési alapkezelőket és alapokat tömörítő BAMOSZ (www.bamosz.hu) rövid kötvény kategóriáján belül a rövidebb átlagos hátralevő futamidejű forint befektetési alapok közé tartozott.

 

CIB Dollár Start Részalap

A Részalap portfóliója az elmúlt negyedévben betéteket és látra szóló folyószámlán elhelyezett összegeket tartalmazott és továbbra is alacsony szinten tartotta a kockázatokat. A Részalap a bankbetétek elhelyezése mellett az elmúlt negyedévben is folyamatosan figyelemmel kísérte az új dollár állam-, illetve vállalati kötvény kibocsátásokat is, illetve azok másodpiaci forgalmát, elsősorban a régió kötvénypiacaira koncentrálva. Az amerikai központi bank szerepét betöltő FED a tavalyi év folyamán az infláció megítélése miatt minden szempontból jelentős monetáris változáson ment keresztül, el kellett hagynia az átmeneti jelzőt az inflációval kapcsolatban és így kénytelen volt felvenni az inflációval szemben a kesztyűt, vagyis egyértelműen a szigorítás irányába tolta a monetáris politikát. A FED novemberben bejelentette a tapering-et, vagyis az eszközvásárlások havi 15 milliárd USD összeggel való csökkentését, amit 6 héttel később megduplázott, havi 30 milliárd USD összeggel csökkentve az eszközvásárlások volumenét, vagyis tovább szigorított.

 

CIB Kincsem Kötvény Részalap

A Részalap portfóliója az elmúlt negyedévben jellemzően állampapírokat és látra szóló folyószámlán elhelyezett összegeket, valamint 10% körüli átlagos arányban vállalati kötvényeket és 3% körüli átlagos arányban jelzálogkötvényeket tartalmazott. A Részalap a portfóliójában található devizaeszközök kockázatait nem teljes mértékben fedezi, így az euró magyar forinttal szembeni árfolyamalakulása befolyásolhatja a Részalap teljesítményét. A negyedév végéhez közeledve a FED is elkezdte végrehajtani az eszközvásárlás befejezését (tapering), ami egyelőre nem okozott nagyobb kötvény eladási hullámokat. Az első tengerentúli alapkamat emelés az év második felében következhet be, de ezután még idén további kettő emelés is elképzelhető, folyamatosan válik egyre szigorúbbá az amerikai jegybank. A negyedév során a cseh jegybank nagyon agresszív lépésekkel próbálja letörni a megugró inflációt, ennek eredményeként, a 0,25%-os alapkamatát nyár óta több ütemben 3,75%-ra emelte. Ezzel tulajdonképp meg is adta az alaphangot a régiónak, a magyar rövid hozam is jelentősen emelkedett, mára már 4,25% a meghatározó 3 hónapos BUBOR szint. A magyar hozamgörbe várhatóan magas szinten stabilizálódik az év első felében, és innen nem várunk hirtelen csökkenést, ugyanis az év második felében éppen az amerikai hozamgörbe helyeződhet nyomás alá, ami kedvezőtlen környezetet jelent a teljes kötvény eszközosztálynak. A Részalap a negyedév során a portfóliójának átlagos hátralevő futamidejét 4,59 évről 5,82 évre növelte így teremtve kedvező lehetőséget arra, hogy a kötvényhozamok csökkenésnek indulása előnyös hatást gyakorolhasson a Részalap befektetési jegyeinek árfolyamára. Az elmúlt negyedévben a Részalap a hazai befektetési alapkezelőket és alapokat tömörítő BAMOSZ (www.bamosz.hu) hosszú kötvény kategóriáján belül a rövidebb átlagos hátralevő futamidejű forint befektetési alapok közé tartozott.

 

CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja
(2021. június 28-át megelőzően: CIB Kötvény Plusz Vegyes Részalap)

A Részalap befektetési politikája a III. negyedévben módosításra került (bővebb információ: közlemény), ennek értelmében a Részalap új célja, hogy a Befektetők nagyobb részben az állampapírok, kisebb részben a jelzálog-, vállalati-, kereskedelmi és egyéb fix kamatozású kötvények hozamából egy széleskörűen diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az egyre jobban növekvő inflációs félelmek, a gazdaságok helyreállását támogató jegybanki politikák normalizálódása és a kötvényhozamok emelkedése, illetve az ebbe az irányba mutató kockázatok habár kedvezőtlen kötvénypiaci hangulatot okoztak, ám egyúttal a Részalap számára egyre kedvezőbb kötvényvásárlási lehetőségeket teremtenek. A Részalap a negyedév során csak mérséklet, 60% feletti arányban (62,38% 2021.12.31-én) fektetett kötvénykitettséget tartalmazó eszközökbe, melyeket az Amundi, a Morgan Stanley, a PIMCO és a Pictet Asset Management befektetési alapkezelők által kibocsátott alapok jelentettek. Az aktuális kötvénypiaci folyamatok alapján a Részalap a teljes kötvénypiaci kitettséget várhatóan 2022. második félévében érheti el.

 

CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja
(2021. június 28-át megelőzően: CIB Algoritmus Vegyes Alapok Részalapja)

A Részalap befektetési politikája a III. negyedévben módosításra került (bővebb információ: közlemény), ennek értelmében a Részalap új célja, hogy a Befektetők a nemzetközi vállalati kötvények hozamából egy széleskörűen diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az egyre jobban növekvő inflációs félelmek, a gazdaságok helyreállását támogató jegybanki politikák normalizálódása és a kötvényhozamok emelkedése, illetve az ebbe az irányba mutató kockázatok habár kedvezőtlen kötvénypiaci hangulatot okoztak, ám egyúttal a Részalap számára egyre kedvezőbb kötvényvásárlási lehetőségeket teremtenek. A Részalap a negyedév során a csak mérsékelt, 45% körüli arányban fektetett kötvénykitettséget tartalmazó eszközökbe, melyeket az AXA, az Eurizon Capital és a NOMURA Asset Management befektetési alapkezelők által kibocsátott high yield, illetve investment grade kötvényekbe fektető alapok jelentettek. Az aktuális kötvénypiaci folyamatok alapján a Részalap a teljes kötvénypiaci kitettséget várhatóan 2022. második félévében érheti el.

 

Vegyes részalapok

 

CIB (Euró) Relax Vegyes Részalapok

A negyedik negyedévben a részalapok portfóliójában összességében csökkent a részvénykitettség, a csökkenést az eurózónás blue chip részvények súlyának 3,25%-ről 1,75%-ra módosítása okozta, míg az amerikai (S&P 500) részvények súlya 4%-ról 4,25%-ra nőtt. A részalapok portfóliójában nincs a feltörekvő régióból részvény. A kötvény eszközosztályon belül legnagyobb súllyal vállalati és banki kötvények szerepelnek. A részvények pozitívan, a kötvények negatívan járultak hozzá a részalapok teljesítményéhez.

 

CIB (Euró) Balance Vegyes Alapok Részalapjai

A Részalapok befektetési politikája a III. negyedévben módosításra került (bővebb információ: közlemény) A negyedik negyedévben a részvénypiacok árazása miatt semleges volt a részvénypozíció, a benchmarknak megfelelően az eurózónás állampapírok aránya 40%, a kockázatos kitettség, vagyis a részvények és nyersanyagok aránya 50% körül mozgott (ebből kb. 5% a nyersanyag). Nem fedezzük a Részalapok devizás kitettségét, így az utolsó negyedév jelentős forintgyengülése pozitívan járult hozzá a forintos részalap teljesítményéhez, míg az eurós részalapra az euró/dollár árfolyam változása hatott kedvezően.

 

CIB (Euró) Reflex Alapok Részalapjai

A negyedév folyamán a Részalap portfóliójában rendre 25%-os aránnyal szerepeltek az Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z, az Epsilon Fund Q-Flexible I és az Eurizon Fund Active Allocation Alapok. A 17% CIB Euró Start Részalap mellett 5% volt az euró készpénz részaránya is, mely a forint gyengülése miatt pozitívan hatott a Részalapok forintban számolt teljesítményére.

 

CIB (Dollár) Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapjai

A Részalapok összetétele a negyedév során eszközosztályonként a következő volt: 35,5% kötvény, 37,3% részvény, 11% Eurizon vegyes alap, 6,2% arany, 10% készpénz. Az elmúlt időszakban a részvénykitettségen belül felülsúlyoztuk az osztalék- illetve a value papírokat.

 

Abszolút hozamú részalapok

 

CIB (Euró) Talentum Total Return Alapok Részalapjai

Az Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze a Részalapok eszközkosarát. A negyedik negyedévben a portfóliójukban legnagyobb arányban a Flexible Multi Asset stratégiát követő alapok voltak, ezek súlya az év végén 36,5% volt. A negyedév során emelkedett a Részalapok részvénykitettsége, 23,6%ról 27,2%-ra. A részvények főleg a fejlett régióból kerültek a portfólióba, a 27,2%-ból 14,1% USA és Kanada, 9,3% Nyugat-Európa. A kötvénysúly év végén 67,1% volt, ebből 23,5% állampapír, 21,2% vállalati kötvény, 22,4% high yield kötvény.

 

Részvény részalapok

 

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja

A negyedév folyamán a Részalapban az amerikai részvényekkel szemben felülsúlyozásra kerültek az európai részvények, ezen belül is az európai bankszektor, az utazási- és energia szektor, mely pozitív hatással volt a portfólió teljesítményére. Míg a benchmarkhoz képest Japán -4%-os, Észak-Amerika -8%-os – elsősorban a technológiai szektor miatt – addig Nagy Britannia felülsúlyban volt, elsősorban a bankszektor miatt. Szektorok tekintetében a benchmarkhoz képest, az energia +2,5%-os, az utazás-szálloda +4,5%-os, a bankszektor +6,0%-os, az autógyártás +3%-os felülsúlyozásra került az egészségipar -3,5%-os, a kommunikációs cégek -1,2%-os, valamint a technológiai szektor -5,5%-os alulsúlyozásával szemben. A benchmarkhoz mért alulteljesítést az IT szektor alulsúlyozása okozta.

 

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja

A kínai technológiai részvények továbbra is jó beszállási szinten forognak. A Részalap emiatt a benchmarkhoz képest +8 %-kal felülsúlyozta a kínai technológiai szektort, míg a brazil energia- és nyersanyag szektor 4%-os felülsúlyozását megszüntettük, így Brazíliára nézve semleges pozíciót vettünk fel. A bankszektor papírjait minimálisan alulsúlyoztuk, míg a globális energia- és a technológiai szektor +4% felülsúlyon van. Az globális energia szektor papírjai (amelyek tartalmaznak orosz részvényeket is) 3,8%-os részaránnyal szerepelt a portfólióban, melyek tekintetében a negyedév során történt egy profitrealizálás, ami pozitívan hatott a Részalap teljesítményére.

 

CIB Közép-európai Részvény Részalap és CIB Fundamentum Részvény Részalap

Az utolsó negyedévben mindkét régiós részvény Részalapunknál a benchmarkhoz képest a román részvények voltak felülsúlyozva, szektorszinten a bankszektor részvények voltak a dominánsak, illetve a gyógyszergyártók kerültek felülsúlyozásra. Jelentős alulsúlyozás nem történt egyik Részalapnál sem. A közép-kelet európai régió átlagosan alig változott az utolsó negyedév alatt: a CETOP index alig 0,4%-ot emelkedett. Az utolsó három hónapban a cseh részvények mentek leginkább: a prágai tőzsdeindex 7,6%-ot emelkedett. Emellett a román részvényeket is vásárolták a befektetők: a BET index 3,3%-ot nőtt.

 

CIB Indexkövető Részvény Részalap

A Részalap számára az utolsó negyedév nem volt kedvező, a magyar piacot reprezentáló és a Részalap benchmarkjaként szolgáló BUX index 4%-ot esett. Az OTP esetében a decemberben bejelentett kamatstop, a MOL-nál a novemberben bejelentett benzinárstop hozta meg a negatív hangulatot. A Telekomnál az MNB gyors kamatemelése válthatta ki az eladói nyomást. Októberben lezártuk az OTP-t felülsúlyozó és a Telekomot alulsúlyozó pozíciókat, az év végéig a BUX indexben szereplő súlyok maradtak.

 

Árupiaci részalapok

 

CIB Nyersanyag Alapok Részalapja

A negyedév során a Részalap nyitott egy +4%-os olajpozíciót, melyen profitot is tudtunk realizálni, majd december folyamán ezt egy alacsonyabb szinten újra nyitottunk. November végén 10% ipari fém pozíciót nyitottunk. A negyedév során globális energia szektor +5%-os felülsúlyozása zárásra került, melyen szintén sikerült profitot realizálni. Az arany a benchmarkhoz képest +4%-os felülsúllyal szerepel a Részalap portfóliójában. A részalap nyersanyag-feltöltöttsége a kezelési szabályzatban engedélyezett szinten van.

 

CIB Arany Alapok Részalapja

A Részalap devizakitettségét fedezzük, így a teljesítményét a fizikai arany árfolyama befolyásolja, független a forintárfolyam változásától. Az arany árfolyama a negyedik negyedévben 4%-ot emelkedett, ami az omikron variáns megjelenésének, valamint a globális jelenségnek tekinthető rekord inflációs számoknak köszönhető. Azonban időben egyre közeledünk a monetáris politikai szigorításhoz az USA-ban, így ez várhatóan nyomás alatt fogja tartani a nemesfém világpiaci árát. A 2020-as év az arany szárnyalását hozta, 2021-ben a gazdasági kilábalás és a befektetői bizalom helyreállása megtépázta a nemesfém árfolyamát.

 

Negyedéves piaci körképünket letölthető pdf formátumban a kapcsolódó dokumentumok között tekintheti meg. 

Jelen, a tőke és pénzpiacokkal kapcsolatos vélemény az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. marketingközelménye, az nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás. Jelen vélemény nem minősül sem befektetési tanácsnak, sem befektetési ajánlásnak, sem elemzésnek.
Vissza a hírekhez