2022. március 25.

Lejáratok az elmúlt negyedévben

 2022. I. negyedévében három alapunk, a CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap és a CIB Euró Futball Származtatott Alap futamideje ért véget. 

2022. január 21-én járt le a CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap. Az Alap céljaként szerepelt, hogy a különböző elektromos energiatáróló eszközöket, rendszereket gyártó, illetve lítium kitermeléssel és feldolgozással foglalkozó tőzsdei vállalatok, a BASF AG, a BYD Co. Ltd., a SAMSUNG SDI Co. Ltd., az SQM S.A. és a Tesla Inc. részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár futamidő alatti, adott szabályok szerint kiszámított teljesítményét, amennyiben az pozitív, évente kifizesse.

A hozamszámítás során az egyes részvények ténylegesen elért teljesítménye legfeljebb 6,50%-ig került figyelembe vételre. Így optimális esetben az Alapban található részvénykosár a teljes futamidő alatt akár 19,50%-os (3x6,50%=19,50%) maximális teljesítményt is biztosíthatott volna (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=6,12%, maximális EHM=6,12%) (100,00%-os részesedési arány mellett). Az Alap 2020-ban és 2021-ben nem fizetett hozamot, 2022-ben a lejáratkor a 100%-os tőkevisszafizetés mellett a maximálisan fizethető 6,50% hozamot fizette ki (365 napos bázison számított éves hozam=2,12%, EHM=2,12%) További részletek az Alap Megszűnési jelentésében találhatók:

2022. március 18-án járt le a CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap és a CIB Euró Futball Származtatott Alap. Az Alapok céljaként szerepelt, hogy a futballhoz számos ponton kötődő, közismert sporteszköz, szabadidős- és sportruházat gyártó, e-sport játékfejlesztő, illetve üdítő- és sportital gyártó tőzsdei vállalatok, az Adidas AG, az Electronic Arts Inc., a Nike Inc, a PepsiCo Inc. és a Puma SE részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár futamidő alatti, adott szabályok szerint kiszámított teljesítményét, amennyiben az pozitív, évente kifizesse.

A hozamszámítás során az egyes részvények ténylegesen elért teljesítménye a CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alapnál legfeljebb 5,25%x0,90=4,725%-ig került figyelembe vételre (90%-os részesedési arány mellett). Így optimális esetben az Alapban található részvénykosár a teljes futamidő alatt akár 15,75%x0,90=14,18%-os (3x5,25%x0,90=15,75%x0,90=14,18%) maximális teljesítményt is biztosíthatott volna (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=4,51%, maximális EHM=4,51%) (90%-os részesedési arány mellett). Az Alap a futamidő alatt évente történt kifizetésekkel összesen 2,47%+4,725%+4,725%=11,92% hozamot ért el, (éves hozam*: +3,82%, EHM**: +3,82%), melynek kifizetését követően lezárta működését. További részletek az Alap Megszűnési jelentésében találhatók.

 

A CIB Euró Futball Származtatott Alapnál a hozamszámítás során az egyes részvények ténylegesen elért teljesítménye szintén legfeljebb 5,25%-ig került figyelembe vételre. Így optimális esetben az Alapban található részvénykosár a teljes futamidő alatt akár 15,75%-os (3x5,25%=15,75%) maximális teljesítményt is biztosíthatott volna (100%-os részesedési arány mellett). Az Alap a részvénykosár által elérhető hozamszerzési lehetőségeket a 3 éves futamidő alatt csak úgy tudta biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett részleges tőkemegőrzést vállalt, amelynek értelmében ígéretet tett arra, hogy a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a 95%-os árfolyamvédett szintet a befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következett, hogy lejáratkor a befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5,00%-os, (befektetési jegyenként 0,0005 EUR összegű) árfolyamveszteséget tartalmazott. A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 15,75%-os teljesítményét, valamint a befektetési jegyek lejáratkori -5,00%-os árfolyamveszteségét összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb 15,75%-5,00%=10,75%-os maximális hozam elérése volt lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=3,46%, maximális EHM=3,46%) (100%-os részesedési arány mellett). Az Alap a futamidő alatt évente történt kifizetésekkel összesen 2,74%+5,25%+5,25%-5,00%=13,24%-5,00%=8,24% hozamot ért el, (éves hozam*: +2,67%, EHM**: +2,67%), melynek kifizetését követően lezárta működését. További részletek az Alap Megszűnési jelentésében találhatók.

Vissza a hírekhez