CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap

CIB 5 Elem Alap


ISIN HU0000721618
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
‍10 650 HUF
i
0,88 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

A CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alappal olyan vállalatok teljesítményéből részesedhet, amelyek - egyéb tevékenységük mellett - kiemelkedők az elektromos energiatárolók, akkumulátorok fejlesztésében, gyártásában, vagy kapcsolódó tevékenységben.

A részvénykosár elemei
 • BASF
 • SQM S.A
 • Tesla Motors
 • Samsung SDI
 • BYD Co.
Mit kínál az alap?
 • Hozzáférést 5 olyan vállalat teljesítményéhez, melyek egyéb tevékenységük mellett foglalkoznak elektromos energia tárolására szolgáló akkumulátorok, elemek fejlesztésével, gyártásával vagy ehhez kapcsolódó tevékenységet végeznek.
 • Akár 19,5%-os elérhető hozamot a teljes, 3 éves futamidőre (maximális EHM: 6,12%) 100%-os részesedési arány mellett.
 • 100% tőkevédelmet a lejáratkor a befektetési jegyek névértékére.
A hozamfizetés részletei, feltételei
 • Az alap negyedévente rögzíti az egyes részvények teljesítményét, és átlagolja a futamidő éveiben. Az így meghatározott átlagok évente legfeljebb 6,5%-ig számítanak bele a kifizetésre kerülő hozamba.
  A fentieknek megfelelően az alap a futamidő egyes éveiben legfeljebb 6,5%-ot fizet ki a részvénykosár teljesítménye alapján, továbbá a futamidő végén visszafizetésre kerül a befektetési jegyek névértéke.
  Az alap által elérhető maximális hozam így 19,5% (3*6,5%) a teljes futamidőre vetítve, ami 6,12%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 6,12%).
 • CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap 1. évi hozamfizetése
 • CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap 2. évi hozamfizetése
Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük. (2019. január 22., 2019. január 28., 2019. február 8.)
Negyedévenkénti megfigyelési napok:

1 év

2 év

3 év

2019.04.12.

2020.04.16.

2021.04.16.

2019.07.19.

2020.07.17.

2021.07.15.

2019.10.11.

2020.10.18.

2021.10.15.

2020.01.17.

2021.01.15.

2022.01.14.

 
100% tőkevédelem

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértéke (10 000 HUF /jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.

A befektetés lehetséges kockázatai
 • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az alapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alap kezelési szabályzatából!

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik. Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, a www.cibalap.hu, illetve az eurizoncapital.com/hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2019.01.22.
Alap futamideje 2019.01.22. - 2022.01.21.
Névérték 10 000 HUF
Minimum befektethető összeg 10 000 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIB5ELE HB
Lipper azonosító 68532444
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max 2%
visszaváltási jutalék max 3%
Alap által fizetett működési költségek i 0,10% (12/2020)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli 2019 óta

Az alap futamideje 2022. január 21-én véget ért.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről).A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. 

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
0,88% 3,57% 2,11% - - 2,11%

Az alap futamideje 2022. január 21-én véget ért.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás az alap legutolsó publikált árfolyamával történik. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
0,88% 3,30% 2,89% - - - - - - -

Az alap futamideje 2022. január 21-én véget ért. 

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 
Hozamkifizetés
Hozamfizetés dátuma Névértékre vetített % Kifizetett hozam/jegy
2022.01.21 6,50% 650 HUF

Kalkulátor

HU0000721618

CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap

2019.01.22. - 2022.01.21.

Hozam indulástól:

2,11%

1 MIND
-
USD HUF EUR

Az alap futamideje 2022. január 21-én véget ért.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 
Dokumentumok