CIB Élvonal Származtatott Alap

CIB Élvonal Alap


ISIN HU0000722806
Kategória Származtatott
Devizanem HUF
Privátbankár klasszis díj 2020 - az év legjobb tőkevédett alapkezelője CIB Alapkezelő
‍11 207,‍653 HUF
i
0,65 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Az alap futamideje 2022.09.16-án véget ért.

A CIB Élvonal Származtatott Alappal világ öt élvonalbeli márkájának tőzsdei teljesítményéből részesedhet forintban.

A részvénykosár elemei:
 • McDonald's
 • Coca-Cola,
 • Toyota
 • Bayerische Motoren Werke (BMW)
 • L'Oreal

 Mit kínál az alap?

 • Részesedési lehetőséget a fenti vállalatok teljesítményéből.
 • Akár 45% (maximális EHM: 13,17%) elérhető hozamot forintban a teljes, 3 éves futamidőre, 100%-os részesedési arány mellett.
 • 95% árfolyamvédelmet a befektetési jegyek névértékére a lejáratkor.
 • Forintban történő befektetési lehetőséget.
A hozamfizetés részletei, feltételei
 • Az alap évente rögzíti az egyes részvények teljesítményét úgy, hogy a pozitív teljesítményt a forint alap esetében legfeljebb 50%-ig veszi figyelembe.
 • Az alap a fenti módon rögzített értékeket a futamidő végén átlagolja, és az így meghatározott hozam plusz a befektetési jegy névértékének 95%-a kerül kifizetésre a lejáratkor.
 • Az alap által elérhető maximális hozam: CIB Élvonal Származtatott Alap: 45% (50%-5%) a teljes futamidőre vetítve, ami 13,17%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 13,17%) 100%-os részesedési arány mellett.
95% árfolyamvédelem

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 95%-a (9 500 Ft/jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük. (2019. szeptember 16.; 2019. szeptember 23.; 2019. szeptember 30.)A részvények záróértékének az évenkénti megfigyelési napokon rögzített tőzsdei záróértékek átlagát vesszük.
Megfigyelési napok:

1. év

2020.08.28.

2020.09.04.

2020.09.11.

2. év

2021.08.27.

2021.09.03.

2021.09.10.

3. év

2022.08.26.

2022.09.02.

2022.09.09.

 A befektetés lehetséges kockázatai
 • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alapok eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az alapokat alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alapok kezelési szabályzatából! Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, a www.cibalap.hu  illetve a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

Alapadatok
Kategória Származtatott
Eszközosztály Származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Maximum veszteség (lejáratig megtartva) -5%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2019.09.16.
Alap futamideje 2019.09.16. - 2022.09.16.
Névérték 10 000 HUF
Minimum befektethető összeg 10 000 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBELVO HB
Lipper azonosító 68574638
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max 2%
visszaváltási jutalék max 3%
Alap által fizetett működési költségek i 0,56% (12/2021)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli 2019 óta

Az alap futamideje 2022.09.16-án véget ért.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről).  A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg.  A Eurizon Asset Management Hungary Zrt. -t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. 

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
0,65% 1,33% 4,02% - - 3,87%

Az alap futamideje 2022.09.16-án véget ért.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás az alap legutolsó publikált árfolyamával történik. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
0,65% 6,99% 3,49% - - - - - - -

Az alap futamideje 2022.09.16-án véget ért.

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 
Hozamkifizetés
Hozamfizetés dátuma Névértékre vetített % Kifizetett hozam/jegy
2022.09.16 17,0765% 1707,65 Ft

Kalkulátor

HU0000722806

CIB Élvonal Származtatott Alap

2019.09.16. - 2022.09.16.

Hozam indulástól:

3,87%

1 MIND
-
USD HUF EUR

Az alap futamideje 2022.09.16-án véget ért.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 
Dokumentumok