CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja

CIB Euró Felelős Befektetések Alapja


ISIN HU0000725130
Kategória Származtatott
Devizanem EUR
Privátbankár klasszis díj 2020 - az év legjobb tőkevédett alapkezelője 2024 Privátbankár.hu Klasszis díj - I. díj Eurizon Euró Felelős Befektetések Alapja
‍0,‍0106642 EUR
i
4,56 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Fontos Önnek, hogy megtakarításaival is jelezze elkötelezettségét egy fenntarthatóbb jövőért? Sok kis befektetés is átrendezheti a piacot, fektessen Ön is felelősségteljesen működő vállalatokba! A CIB Euró Felelős Befektetések Alapjával ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok szerint felelősségteljes vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet euróban 

Az alap hozamfizetése a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. Ebben a részvényindexben 50 olyan vállalat szerepel, melyek az index kezelője által meghatározott ESG szempontok szerint felelősségteljesen működnek. 

A CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapjának hozamfizetése a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. A hozamfizetés alapjául szolgáló részvényindex egy ún. árindex, amely csak az indexben szereplő részvények árfolyammozgását veszi figyelembe, a kifizetett osztalékokat nem. Az indexszel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, olvassa el az alap tájékoztatóját!

Az alap SFDR 8. cikkének felel meg, Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok SFDR megfeleltetést tartalmazó aktuális, részletes listáját az Alapkezelő Fenntarthatósági politikájának 1. számú melléklete tartalmazza

Mit kínál az alap?
 • Részesedést a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéből.
 • Akár 15% (maximális EHM: 4,74%) elérhető hozamot euróban a teljes, 3 éves futamidőre (100%-os részesedési arány mellett).
 • A befektetési jegyek névértéke 94%-ának visszafizetését lejáratkor.
 • Euróban történő befektetési lehetőséget.

 

A hozamfizetés részletei, feltételei
 • Az alap célja, hogy a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex a következő szabályok szerint kiszámított teljesítményét a lejáratkor kifizesse: a hozamszámítás során a részvényindex futamidő alatti teljesítményét az Alap félévente megfigyelik, ezen teljesítményeket átlagolják, és amennyiben az átlagteljesítmény pozitív, akkor azt legfeljebb 15%-ig a lejáratkor kifizeti.
 • Ezen felül a futamidő végén, amennyiben a részvényindex árfolyama magasabb az indulószintjéhez képest, további +6%-os hozamkifizetés is történik.
 • A részvényindex számított teljesítménye és a befektetési jegyek névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre.
 • Az alap által elérhető maximális hozam:  maximum 15% (15%+6%-6%) a teljes futamidőre vetítve, amely 4,74%-os maximális éves hozamnak felel meg, (maximális EHM: 4,74%) 100%-os részesedési arány mellett.

 

A befektetési jegyek névértéke 94%-ának visszafizetése lejáratkor

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 94%-a (0,0094 EUR/befektetési jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól, így a jegyzés során lejegyzett befektetési jegyeken a veszteség nem haladhatja meg a névérték 6%-át.

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdőértékének a futamidő elején, az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük: 2020. augusztus 3.; 2020. augusztus 10.; 2020. augusztus 17..
A hozamszámítás során a részvényindex záróértékeiként az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékeket veszik az alapok figyelembe.
Megfigyelési napok:

 1. 2021.01.29.
 2. 2021.07.30.
 3. 2022.01.28.
 4. 2022.07.29.
 5. 2023.01.27.
 6. 2023.07.28.
A befektetés lehetséges kockázatai
 • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az index futamidő alatti teljesítménye és a befektetési jegyek névértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. Az index teljesítményéből való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A minimum 50% és maximum 150% között lehetséges részesedési arány végleges mértéke a jegyzési időszakot követően a CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja esetében 80%-ban került meghatározásra.
 • A CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az alapon elért forintban számított eredményt.

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alapok kezelési szabályzatából!

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. A befektetési jegyek futamidő alatti vásárlása 2021. március 10-től nem lehetséges, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

 

Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, a www.cibalap.hu, illetve a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Alapadatok
Kategória Származtatott
Eszközosztály Származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Maximum veszteség (lejáratig megtartva) -6%
Részesedési arány i 80%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap futamideje 2020.08.03. - 2023.08.04.
Névérték 0,01 EUR
Minimum befektethető összeg 0,01 EUR
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBEFEL HB
Lipper azonosító 68619033
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i 0,49% (12/2022)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli 2020 óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket  a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről).  A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 94%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
4,56% 2,32% 2,17% - - 2,18%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás az alap legutolsó publikált legutolsó árfolyamával történik. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
4,56% -2,39% 8,78% - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

Kalkulátor

HU0000725130

CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja

2020.08.03. - 2023.08.04.

Hozam indulástól:

2,18%

1 3 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált  árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 
Dokumentumok