CIB Euró Futball Származtatott Alap

CIB Euró Futball Alap


ISIN HU0000721881
Kategória Származtatott
Devizanem EUR
‍0,‍010025 EUR
i
-0,09 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Az alap futamideje 2022.03.18-án lejárt. 
A futball a világ legnépszerűbb sportja, mely emberek millióit köti össze. Nem véletlen, hogy a nagy sportszer-, játék- vagy üdítőitalgyártók felfedezték a labdarúgásban rejlő marketinglehetőségeket. Ezeken a vállalatokon keresztül a foci befektetésként is vonzó lehet. A CIB Euró Futball Származtatott Alappal olyan vállalatok teljesítményéből részesedhet euróban, amelyek kapcsolódnak a futballhoz, mint iparághoz valamilyen formában, legyen az szponzoráció, sportszergyártás, vagy játékfejlesztés. 

Az eszközkosár elemei:

Adidas AG, EA Inc., Nike Inc., PepsiCo Inc.,Puma SE

A hozamfizetés részletei, feltételei
  • Az alap negyedévente rögzíti az egyes részvények teljesítményét, és átlagolja a futamidő éveiben. Az így meghatározott átlagok évente legfeljebb 5,25%-ig számítanak bele a kifizetésre kerülő hozamba.
  • A fentieknek megfelelően az alap a futamidő egyes éveiben legfeljebb 5,25%-ot fizet ki a részvénykosár teljesítménye alapján, továbbá a futamidő végén visszafizetésre kerül a befektetési jegyek névértékének 95%-a.
  • Az alap által elérhető maximális hozam így 10,75% (3*5,25%-5%) a teljes futamidőre vetítve, ami 3,46%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 3,46%).
Hozamkifizetések
95% árfolyamvédelem

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 95%-a (0,0095 EUR /jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.

Az induló- és záróértékek meghatározása

A CIB Euró Futball Származtatott Alap esetében a  részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük. (2019. március 18.; 2019. március 25.; 2019. április 1.)
Negyedévenkénti megfigyelési napok:

1 év

2 év

3 év

2019.06.14.

2020.06.12.

2021.06.11.

2019.09.13.

2020.09.11.

2021.09.10.

2019.12.13.

2020.12.11.

2021.12.10.

2020.03.13.

2021.03.12.

2022.03.11.

 
A befektetés lehetséges kockázatai
  • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • Az alap származtatott alapok, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
  • Az alap teljesítményét az alapokat alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
  • A CIB Euró Futball Származtatott Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alapok kezelési szabályzatából! Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, a www.cibalap.hu, illetve a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

Alapadatok
Kategória Származtatott
Eszközosztály Származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Maximum veszteség (lejáratig megtartva) -5%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2019.03.18.
Alap futamideje 2019.03.18. - 2022.03.18.
Névérték 0,01 EUR
Minimum befektethető összeg 0,01 EUR
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBEFUT HB
Lipper azonosító 68542675
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max 2%
visszaváltási jutalék max 3%
Alap által fizetett működési költségek i 0,58% (12/2021)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli 2019 óta

Az alap futamideje 2022.03.18-án lejárt.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A CIB Euró Futball Származtatott Alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. 

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
-0,09% 1,17% 0,10% - - 0,09%

Az alap futamideje 2022.03.18-án lejárt.
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás az alap legutolsó publikált legutolsó árfolyamával történik. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,09% -4,33% -0,33% - - - - - - -

Az alap futamideje 2022.03.18-án lejárt. 
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

Hozamkifizetés
Hozamfizetés dátuma Névértékre vetített % Kifizetett hozam/jegy
2020.03.13 2,74038643% 0,000274038643 EUR
2021.03.12 5,25% 0,000525 EUR
2022.03.18 5,25% 0,000525 EUR

Az alap futamideje 2022.03.18-án lejárt.
Az éves hozamok az adott év hozamfizetési fordulónapján az egyes Befektetők értékpapírszámláján lévő Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított arányban a hozamfizetés lehetséges legkésőbbi időpontjáig kerülnek kifizetésre. A CIB Euró Futball Alap - 1. éves hozama,  a CIB Euró Futball Alap - 2. éves hozama

Kalkulátor

HU0000721881

CIB Euró Futball Származtatott Alap

2019.03.18. - 2022.03.18.

Hozam indulástól:

0,09%

1 MIND
-
USD HUF EUR

Az alap futamideje 2022.03.18-án lejárt.
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált  árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 
Dokumentumok