CIB Európai Részvények Származtatott Alapja

CIB Európai Részvények Alapja


ISIN HU0000725676
Kategória Származtatott
Devizanem HUF
‍11 596,‍5142 HUF
i
9,13 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

A CIB Európai Részvények Alapjával euróövezeti vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban. Az alap hozamfizetése az EURO STOXX Select Dividend 30 részvényindex teljesítményéhez kötött. A részvényindex kosara az euróövezet országaiban (Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Írországban, Luxemburgban, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Görögországban és Spanyolországban) működő cégek közül a STOXX Ltd., mint az index adminisztrátora által kiválasztott azon harmincat tartalmazza, amelyek részvényeinek a vizsgált szempontok szerint a legmagasabb az éves osztalékhozama.  A hozamfizetés alapjául szolgáló részvényindex egy ún. árindex, amely csak az indexben szereplő részvények árfolyammozgását veszi figyelembe, a kifizetett osztalékokat nem. Az indexszel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, olvassa el az alap tájékoztatóját!

Mit kínál az alap? 
 • Részesedési lehetőséget euróövezeti vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
 • Akár 30% (maximális EHM: 9,13%) elérhető hozamot forintban a teljes, 3 éves futamidőre (100%-os részesedési arány mellett).
 • A befektetési jegyek névértéke 92%-ának biztos visszafizetését lejáratkor függetlenül az alap teljesítményétől.
 • Forintban történő befektetési lehetőséget. 

 

A hozamfizetés részletei, feltételei
 • Az alap célja, hogy a EURO STOXX Select Dividend 30 Index futamidő alatt 6 alkalommal megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +30%-ig kifizesse. 
 • Emellett amennyiben a futamidő végén a részvényindex értéke magasabb a részvényindex átlag indulóértékhez képest, akkor az alap további +8%-os hozamot fizet ki. 
 • A hozam és a befektetési jegy névértékének 92%-a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -8%-os mértékéig állhat fenn. 
 • Az alap maximálisan 30%+8%-8%=30% hozamot érhet el (maximális éves hozam, maximális EHM = 9,13%) 100%-os részesedési arány mellett. 

 

A befektetési jegyek névértéke 92%-ának visszafizetése lejáratkor 

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 92%-a (9 200 Ft/jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól, így a jegyzés során lejegyzett befektetési jegyeken a veszteség nem haladhatja meg a névérték 8%-át.

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdőértékének a futamidő elején, az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük: 2020. október 5.; 2020. október 12.; 2020. október 19.
A hozamszámítás során a részvényindex záróértékeiként az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékeket veszi az alap figyelembe. 

Megfigyelési napok:

 1. 2021.04.06.
 2. 2021.10.01.
 3. 2022.04.01.
 4. 2022.09.30.
 5. 2023.03.31.
 6. 2023.09.29.
A befektetés lehetséges kockázatai
 • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az index futamidő alatti teljesítménye és a befektetési jegyek névértéke 92%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. Az index teljesítményéből való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

 

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alap kezelési szabályzatából!

 A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik. A befektetési jegyek futamidő alatti vásárlásának díja a forgalmazás első napján az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu és internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Alapadatok
Kategória Származtatott
Eszközosztály Származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Maximum veszteség (lejáratig megtartva) -8%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2020.10.05.
Alap futamideje 2020.10.05. - 2023.10.06.
Névérték 10 000 HUF
Minimum befektethető összeg 10 000 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBEURV HB
Lipper azonosító 68627424
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max 2%
visszaváltási jutalék max 3%
Alap által fizetett működési költségek i 0,91% (12/2021)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli 2020.10 óta

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
9,13% 15,75% 5,07% - - 5,06%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás az alap legutolsó publikált árfolyamával történik. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
9,13% -7,15% 7,92% - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

Kalkulátor

HU0000725676

CIB Európai Részvények Származtatott Alapja

2020.10.05. - 2023.10.06.

Hozam indulástól:

5,06%

1 3 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 
Dokumentumok
Aktualitások