CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja

CIB Felelős Befektetések Alapja


ISIN HU0000725122
Kategória Származtatott
Devizanem HUF
‍9 957,‍6393 HUF
i
4,68 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Az alap nem minősül a 2019/2088/EU és a 2020/852/EU Rendeletek szerinti ESG alapnak, ezért jelenlegi befektetési politikája miatt nem értékesíthető. 2021. március 10-től az alap befektetési jegyeinek további értékesítése nem lehetséges. A változással kapcsolatban azon befektetőknek, akik az alap befektetési jegyeivel rendelkeznek, nincs teendője, a befektetési jegyek visszaváltására változatlan feltételekkel van lehetőség. Az említett új jogszabályok nem okoznak változást az alap befektetési politikájában, portfólió-összetételében, kockázat-nyereség profiljában, nettó eszközértékében, eszközeiben, követeléseiben és kötelezettségeiben, a befektetési alapkezelés feltételeiben, az alapra terhelt díjakban és költségekben, az adózási szabályokban, valamint a befektetők egyéb jogaiban.

A CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapjának hozamfizetése a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. A hozamfizetés alapjául szolgáló részvényindex egy ún. árindex, amely csak az indexben szereplő részvények árfolyammozgását veszi figyelembe, a kifizetett osztalékokat nem. Az indexszel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, olvassa el az alap tájékoztatóját!

 

Mit kínál az alap?
 • Részesedést a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéből.
 • Akár 38% (maximális EHM: 11,26%) elérhető hozamot forintban, 3 éves futamidőre (100%-os részesedési arány mellett).
 • A befektetési jegyek névértéke 94%-ának visszafizetését lejáratkor.
 • Forintban történő befektetési lehetőséget.

 

A hozamfizetés részletei, feltételei
 • Az alap célja, hogy a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex a következő szabályok szerint kiszámított teljesítményét a lejáratkor kifizesse: a hozamszámítás során a részvényindex futamidő alatti teljesítményét az Alap félévente megfigyelik, ezen teljesítményeket átlagolják, és amennyiben az átlagteljesítmény pozitív, akkor azt legfeljebb 15%-ig a lejáratkor kifizeti.
 • Ezen felül a futamidő végén, amennyiben a részvényindex árfolyama magasabb az indulószintjéhez képest, további +6%-os hozamkifizetés is történik.
 • A részvényindex számított teljesítménye és a befektetési jegyek névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre.
 • Az alap által elérhető maximális hozam:  maximum 38% (38%+6%-6%) a teljes futamidőre vetítve, amely 11,26%-os maximális éves hozamnak felel meg, (maximális EHM: 11,26%) 100%-os részesedési arány mellett.

 

A befektetési jegyek névértéke 94%-ának visszafizetése lejáratkor

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 94%-a (9400 Ft/befektetési jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól, így a jegyzés során lejegyzett befektetési jegyeken a veszteség nem haladhatja meg a névérték 6%-át.

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdőértékének a futamidő elején, az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük: 2020. augusztus 3.; 2020. augusztus 10.; 2020. augusztus 17..
A hozamszámítás során a részvényindex záróértékeiként az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékeket veszik az alapok figyelembe.
Megfigyelési napok:

 • 2021.01.29.
 • 2021.07.30.
 • 2022.01.28.
 • 2022.07.29.
 • 2023.01.27.
 • 2023.07.28.

 

A befektetés lehetséges kockázatai
 • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az index futamidő alatti teljesítménye és a befektetési jegyek névértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. Az index teljesítményéből való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A minimum 50% és maximum 150% között lehetséges részesedési arány végleges mértéke a jegyzési időszakot követően a CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja esetében 90%-ban került meghatározásra.

 

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alap kezelési szabályzatából!

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik. A befektetési jegyek futamidő alatti vásárlása 2021. március 10-től nem lehetséges, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, a www.cibalap.hu, illetve a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Alapadatok
Kategória Származtatott
Eszközosztály Származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Maximum veszteség (lejáratig megtartva) -6%
Részesedési ráta i 90%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2020.08.03.
Alap futamideje 2020.08.03. - 2023.08.04.
Névérték 10 000 HUF
Minimum befektethető összeg 10 000 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBFELE HB
Lipper azonosító 68618789
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék nem vásárolható
visszaváltási jutalék max 3%
Alap által fizetett működési költségek i 0,46% (12/2020)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 18 év

Az alapot kezeli indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket  a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről).  A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 94%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
4,68% - - - - -0,45%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás az alap legutolsó publikált árfolyamával történik. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

2021.06.18.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
- - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 

2021.06.18.

Hozamszámító kalkulátor

HU0000725122

CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja

2020.08.03. - 2021.06.17.

Hozam indulástól:

-0,45%

IDÉN MIND
-
HUF
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 

2021.06.18.

Dokumentumok