CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja

CIB Fenntartható Fejlődés Alapja


ISIN HU0000724471
Kategória Származtatott
Devizanem HUF
Fenntarthatóság ESG-minősített i
Privátbankár klasszis díj 2020 - az év legjobb tőkevédett alapkezelője CIB Alapkezelő
‍10 297,‍0025 HUF
i
2,71 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Ma már nem kérdés, hogy a globális felmelegedés egyre égetőbb probléma, és mindannyian felelősek vagyunk Földünk jövőjéért. Befektetéseinkben is törekedhetünk arra, hogy pénzünket fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartó nagyvállalatokba fektessük. 

A CIB Fenntartható Fejlődés Alapjával ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok szerint felelősségteljes vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban.  Az alap hozamfizetése a STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. Ebben a részvényindexben 50 olyan vállalat szerepel, melyek megfelelnek a részvényindex kezelője által meghatározott fenntarthatósági szempontoknak. 

A CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapjának hozamfizetése a STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. A hozamfizetés alapjául szolgáló részvényindex egy ún. árindex, amely csak az indexben szereplő részvények árfolyammozgását veszi figyelembe, a kifizetett osztalékokat nem. Az indexszel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, olvassa el az alapok tájékoztatóját.

Az alap SFDR 8. cikkének felel meg, Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok SFDR megfeleltetést tartalmazó aktuális, részletes listáját az Alapkezelő Fenntarthatósági politikájának 1. számú melléklete tartalmazza

Mit kínál az alap?
 • Részesedést a STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéből
 • Akár 38% (maximális EHM: 11,32%) elérhető hozamot forintban 3 éves futamidőre (100%-os részesedési arány mellett).
 • 94% árfolyamvédelmet a befektetési jegyek névértékére a lejáratkor.
 • Forintban történő befektetési lehetőséget
A hozamfizetés részletei, feltételei
 • Az alap célja, hogy a STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR részvényindex a következő szabályok szerint kiszámított teljesítményét a lejáratkor kifizessék: a hozamszámítás során a részvényindex futamidő alatti teljesítményét az alap félévente megfigyeli, ezen teljesítményeket átlagolják, és amennyiben az átlagteljesítmény pozitív, akkor azt a forint alap esetében legfeljebb 38%-ig  lejáratkor kifizetik.
 • Ezen felül a futamidő végén, amennyiben a részvényindex árfolyama magasabb az induló szintjéhez képest, további +6%-os hozamkifizetés is történik.
 • A részvényindex teljesítménye és a befektetési jegyek névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre.
 • Az alap által elérhető maximális hozam: maximum 38% (38%+6%-6%) a teljes futamidőre vetítve, amely 11,32%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 11,32%) 100%-os részesedési arány mellett.

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 94%-a (9 400 Ft / befektetési jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól, így a jegyzés során lejegyzett befektetési jegyeken a veszteség nem haladhatja meg a névérték 6%-át.

Az induló- és a záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdőértékének a futamidő elején heti gyakorisággal megfigyelt záróértékek átlagát tekintjük. (2020. március 30.; 2020. április 6.; 2020. április 13.)

A hozamszámítás során az alábbi napokon megfigyelt záróértékeket veszik az alapok figyelembe.

 1. 2020.09.25.
 2. 2021.03.26.
 3. 2021.09.24.
 4. 2022.03.25.
 5. 2022.09.23.
 6. 2023.03.24.
A befektetés lehetséges kockázatai
 • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az index futamidő alatti teljesítménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. Az index teljesítményéből való részesedés az alapok jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A minimum 50% és maximum 150% között lehetséges részesedési arány végleges mértéke a jegyzési időszakot követően a forint  alap esetében egyaránt 60%-ban került meghatározásra,  további részletek elérhetők itt és itt.

A befektetési jegyek futamidő alatti vásárlása 2021. március 10-től nem lehetséges, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a. Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alapok kezelési szabályzatából!

Alapadatok
Kategória Származtatott
Eszközosztály Származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Maximum veszteség (lejáratig megtartva) -6%
Részesedési arány i 60%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2020.03.30.
Alap futamideje 2020.03.30. - 2023.03.31.
Névérték 10 000 HUF
Minimum befektethető összeg 10 000 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBFENN HB
Lipper azonosító 68602789
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i 0,78% (12/2021)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli 2020 óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről).  A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 94%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. 

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
2,71% 3,15% 1,06% - - 0,97%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás az alap letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyammal történik. 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2,71% -0,83% 1,75% - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000724471

CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja

2020.03.30. - 2023.03.31.

Hozam indulástól:

0,97%

1 3 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok