CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap

CIB Profitmix 5 Alap


ISIN HU0000722145
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Privátbankár klasszis díj 2020 - az év legjobb tőkevédett alapkezelője CIB Alapkezelő
‍10 604,‍435 HUF
i
5,81 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

A CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alappal olyan vállalatok teljesítményéből részesedhet, amelyek a telekommunikációban és az élelmiszeriparban világszinten vezető szerepet töltenek be.

A részvénykosár elemei: 
 • Deutsche Telekom AG,
 • Kellogg Company
 • Nestlé S.A.
 • Nokia Oyj
 • Vodafone Group Plc.
A hozamfizetés részletei, feltételei
 • Az éves hozamrögzítéseknél az egyes részvények pozitív teljesítménye legfeljebb 45%-ig kerül figyelembe vételre, a negatív teljesítmény a saját értékével kerül az átlagba.
 • A futamidő utolsó évében a fenti módszerrel meghatározott, évente rögzített négy érték egyszerű számtani átlaga kerül hozamként kifizetésre.
 • A befektetett tőke névértékének 100%-a a futamidő utolsó évében, a lejáratkor kerül kifizetésre.
 • Összegezve az alappal legfeljebb 45%-os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam= 9,73%, maximális EHM= 9,73% 100%-os részesedési arány mellett).
Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük (2019. május 20.; 2019. május 27.; 2019. június 3.).
Évenkénti megfigyelési napok (az évenként kijelölt 3 nap tőzsdei napvégi záróértékeinek átlagát vesszük):

1. év

2020.04.30.

2020.05.08.

2020.05.15.

2. év

2021.04.30.

2021.05.07.

2021.05.14.

3. év

2022.04.29.

2022.05.06.

2022.05.13.

4. év

2023.04.28.

2023.05.05.

2023.05.12.

 

100% tőkevédelem

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértéke (10 000 HUF/jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.

A befektetés lehetséges kockázatai
 • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az alapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alapok jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

 Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alap kezelési szabályzatából! Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, a www.cibalap.hu, illetve a www.eurizonacapital.com/hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2019.05.20.
Alap futamideje 2019.05.20. - 2023.05.19.
Névérték 10 000 HUF
Minimum befektethető összeg 10 000 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBPRO5 HB
Lipper azonosító 68551917
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max 2%
visszaváltási jutalék max 3%
Alap által fizetett működési költségek i 0,66% (12/2021)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli 2019 óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
5,81% 6,66% 1,90% - - 1,47%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás az alap legutolsó publikált árfolyamával történik. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
5,81% 0,77% -0,63% -2,01% - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 
 

Kalkulátor

HU0000722145

CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap

2019.05.20. - 2023.05.19.

Hozam indulástól:

1,47%

1 3 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 
Dokumentumok