Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja


ISIN HU0000728027
Kategória Vegyes
Devizanem USD
Alapcsalád Eurizon Esernyőalap
‍0,‍01069437 USD
i
5,42 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Az Eurizon Dolllár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja a CIB Bank privát banki ügyfelei számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. Az alap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolo-nak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait alapján állítjuk össze. Az Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja a befektetések széles körét éri el ETF-eken, azaz tőzsdén kereskedett befektetési alapokon keresztül. A részalap részvény-kötvény arányának, illetve ezek szektoriális, földrajzi megoszlásának meghatározásakor a portfólió összetételét kialakító szakemberek vizsgálják az egyes eszközök, eszközosztályok kilátásait és a globális gazdasági folyamatokat is. A részalap befektetési stratégiája az Eurizon Capital privát ügyfelei számára nyújtott vagyonkezelésnél alkalmazott stratégiájára épít.

Mit kínál a részalap?
  • Hatékonyan diverzifikált portfóliót, amely a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.
  • Professzionális alapkezelést. 
  • Hosszútávú befektetési lehetőséget dollárban. A javasolt minimum befektetési időtartam legalább 5 év.
Hozamfizetés

A részalap a tőkenövekménye terhére hozamot külön nem fizet, a befektetéseken elért nyereséget folyamatosan újra befekteti. Így a részalap hozamához a befektetők a befektetési jegyek egészének vagy egy részének visszaváltásával juthatnak hozzá.

A részalap célja

A részalap célja, hogy hosszú távon lehetőséget nyújtson a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb kötvény-, illetve részvénytípusú befektetési célpontokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapok teljesítményéből részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében a részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.

Benchmark
  • 17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index, 
  • 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD, 
  • 27,5% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index, 
  • 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index, 
  • 10% Barclays Benchmark Overnight USD Cash Index.

A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja. Az Alapkezelő döntése alapján a Részalap portfoliójában lévő eszközök köre akár jelentősen is eltérhet a referenciamutatóban szereplő eszközöktől a minél magasabb hozam elérése érdekében, ezért a Részalap a vonatkozó jogszabályok szerint aktívan kezelt befektetési alapnak minősül.

Portfólió

A referenciaindexek hozamát meghaladó, minél magasabb teljesítmény reményében a részalap eszközkosarában olyan alapok lehetnek, amelyek befektetési stratégiájában egyaránt szerepet kapnak a globális és a fejlett, illetve a kötvény- és a részvénypiacokra fókuszáló klasszikus, értékalapú, fundamentális befektetési stratégiák, valamint teret kaphatnak a matematikai, illetve statisztikai modelleken alapuló kockázatkezelési mechanizmusok is. A részalap befektetési eszközkosarának összetétele dinamikusan változhat, a mindenkori pénz- és tőkepiaci, illetve makrogazdasági folyamatok függvényében. Az eszközkosáron belüli arányok folyamatosan újrasúlyozásra kerülhetnek, amennyiben az Alapkezelő megítélése szerint a módosítás kedvezően befolyásolja a részalap eszközértékét, hozamtermelő képességét, kockázati jellemzőit, likviditási feltételeit. 

A befektetés lehetséges kockázatai
  • A részalap árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
  • A befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat.

Az Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja az Eurizon Esernyőalap Részalapja.

 részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalap kezelési szabályzatából!

 

Alapadatok
Kategória Vegyes
Eszközosztály Kiegyensúlyozott vegyes alap
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Ajánlott minimum befektetési időtáv 5 év
Referencia index 17,5% MSCI Europe Net TR USD, 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD, 27,5% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC, 27,5% a Bberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR, 10% Barclays Bmark Overnight USD Cash
Alap kibocsátási dátuma 2021.08.31.
Névérték 0,01 USD
Minimum befektethető összeg 0,01 USD
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBUSPB HB
Lipper azonosító 68676089
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék díjmentes
kiegészítő jutalék i +2% (365 napon belül)
Alap által fizetett működési költségek i 1,28% (12/2023)
Portfólió menedzser
Szigetvári Dániel - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Szigetvári Dániel Pénzügy MSc -Befektetéselemzői szakirány - BCE, CEMS Master in International Management – University of St. Gallen

Szakmai tapasztalat: 5 év

Az alapot kezeli indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. 

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
5,42% 11,06% - - - 2,51%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
9,68% -8,72% - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. 

Kalkulátor

HU0000728027

Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

2021.08.31. - 2024.05.16.

Hozam indulástól:

2,51%

IDÉN 1 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a részalapon elért forintban számított eredményt. A részalapok múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap a letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyamával számol. A Részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye számítása során a Részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra

 
Dokumentumok
Aktualitások