Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap

Eurizon Bevásárlókosár Részalap


ISIN HU0000727417
Kategória Származtatott
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
Privátbankár klasszis díj 2020 - az év legjobb tőkevédett alapkezelője CIB Alapkezelő
‍9 604,‍8119 HUF
i
3,25 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

A Részalap futamideje 2024.06.14-én lejárt.

A részalap célja, hogy az élelmiszer- és fogyasztásicikk-gyártásban, illetve kis- és nagykereskedelemben világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok, az Ahold Delhaize, a Danone, a Nestlé és az Unilever részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítményének átlagát legfeljebb +40%-ig a lejáratkor kifizesse. (100%-os részesedési arány mellett, feltéve, hogy a 2021/06/11-én érvényes befektetési jegy árfolyam eléri a befektetési jegy névértéket.)
Emellett a részalap további +2%-os hozamot fizet, amennyiben a futamidő legutolsó megfigyelési időpontjában a részvénykosár pozitív hozamot ér el.

 

Hozamfizetés részletei, feltételei
  • A részalap a részvénykosár által elérhető hozamlehetőséget úgy nyújtja, hogy a lejáratkori teljes tőkevédelem helyett arra tesz ígéretet, hogy a befektetési jegyek lejáratkor mindenképp elérik a 2021. június 11-én érvényes árfolyam 94%-át. Ebből következik, hogy lejáratkor a befektetési jegyek a 2021. június 11-én érvényes árfolyamukhoz viszonyítva 6%-os árfolyamveszteséget fognak tartalmazni.
  • A részvénykosár teljesítménye és a befektetési jegyek 2021. június 11-én érvényes árfolyamértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre.
  • Maximálisan elérhető hozam: 40%+2%-6%=36% (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=10,17%, maximális EHM=10,17%) 100%-os részesedési arány esetén a forgalomba hozott befektetési jegyek névértékére és a teljes futamidőre számítva, feltéve, hogy a 2021/06/11-én érvényes befektetési jegy árfolyam eléri a befektetési jegy névértéket.
  • A részalap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek 2021. június 11-én érvényes árfolyamértékének 94%-a a futamidő végén kifizetésre kerül. 
Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvények indulóértékének a tőkefelhalmozási időszakot követő három héten heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük. (2021. június 14.; 2021. június 21.; 2021. június 28.) A részvényeknek félévente, az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékeiből számított teljesítményeinek átlaga határozza meg a hozamfizetés mértékét:

1.

2021.12.10.

2.

2022.06.10.

3.

2022.12.09.

4.

2023.06.09.

5.

2023.12.08.

6.

2024.06.07.


A befektetés lehetséges kockázatai
  • A részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • A részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
  • A részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek adott napi árfolyamértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg, amely árfolyam csak 2021. június 14-én kerül meghatározásra és közzétételre. Ez az árfolyam magasabb és alacsonyabb is lehet a befektetési jegy névértékénél. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalapok kezelési szabályzatából!

Forgalmazás

Az Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap a 2021. április 12. és 2021. június 11. közötti tőkefelhalmozási időszakban a részalap 2021. június 12. és 2024. június 14. közötti időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel a befektetési jegyek kiszámítható árfolyamalakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett. Ebben a tőkefelhalmozási időszakban a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Internet Bankban, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

 A részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük. A részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, a részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, www.cibalap.hu illetve az eurizoncapital.com/hu  internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

 

Alapadatok
Kategória Származtatott
Eszközosztály Származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Maximum veszteség (lejáratig megtartva) -6%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap futamideje 2021.04.12. - 2024.06.14.
Névérték 10 000 HUF
Minimum befektethető összeg 10 000 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBBEVA HB
Lipper azonosító 68653838
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i 3,19% (12/2023)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli indulás óta

A Részalap futamideje 2024.06.14-én lejárt.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A részalap befektetési politikája a befektetési jegyek 2021. június 11-i árfolyamértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. 

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
3,25% 7,31% -1,32% - - -1,26%

A Részalap futamideje 2024.06.14-én lejárt.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részaalap legutolsó publikált árfolyamával történik. 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
10,51% -11,14% - - - - - - - -

A Részalap futamideje 2024.06.14-én lejárt.

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000727417

Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap

2021.04.12. - 2024.06.14.

Hozam indulástól:

-1,26%

1 3 MIND
-
USD HUF EUR

A Részalap futamideje 2024.06.14-én lejárt.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legutolsó publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások