Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Csemege Részalap


ISIN HU0000729777
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
‍0,‍9821 HUF
i
6,12 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Az élelmiszeripar mindig is meghatározó szerepet töltött be mindennapjainkban, és ez biztosan így lesz a jövőben is. Ezért az ezzel foglalkozó cégek részvényei befektetésként is érdekesek lehetnek. Az Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalappal vezető európai élelmiszeripari vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A részalap hozamfizetése a STOXX Europe 600 Food & Beverage Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. Ebben a részvényindexben a STOXX Europe 600 legnagyobb európai élelmiszeripari vállalatai szerepelnek. A részvényindex úgynevezett árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyammozgását veszi figyelembe.

 

Mit kínál a részalap?
  • Részesedési lehetőséget vezető európai élelmiszeripari vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
  • Akár 40% (maximális EHM: 11,18%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva, feltéve, hogy a 2022. május 20-án érvényes befektetésijegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértékét.
  • Teljes tőkevédelmet, a befektetési jegyek 2022. május 20-i árfolyamértéke 100%-ának biztos visszafizetését lejáratkor, függetlenül a részalap teljesítményétől.
  • Forintban történő befektetési lehetőséget.
 
A hozamfizetés részletei, feltételei

A részalap célja, hogy a vezető európai élelmiszeripari vállalatok részvényeit tartalmazó STOXX Europe 600 Food & Beverage Price EUR Indexnek a befektetési időszak első, illetve utolsó 3 hetében, hetente megfigyelt értékeiből számított átlaga közötti pozitív teljesítményét legfeljebb 40%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális éves hozam, maximális EHM=11,18%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva, feltéve, hogy a 2022. május 20-án érvényes befektetésijegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértéket).

 
Tőkevédelem

A részalap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek 2022. május 20-án érvényes árfolyamértékének 100%-a a futamidő végén kifizetésre kerül.

 
Tőkefelhalmozási időszak

A részalap a 2022. március 21. és 2022. május 20. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2022. május 21. és 2025. május 23. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel a befektetési jegyek kiszámítható árfolyamalakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 
Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdő átlagértékét a 2022. május 23., 2022. május 30. és 2022. június 6. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvényindex záró átlagértéke pedig a 2025. május 2., 2025. május 9. és 2025. május 16. napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.

 
A befektetés lehetséges kockázatai
  • A részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • A részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
  • A részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek 2022. május 20-i árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg, amely árfolyam csak 2022. május 23-án kerül meghatározásra és közzétételre. Ez az árfolyam magasabb és alacsonyabb is lehet a befektetési jegy névértékénél. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

Az Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap 2022. március 21. és 2022. május 20. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalapok kezelési szabályzatából!

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési ráta i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Tőkefelhalmozási időszak i 2022.03.21 - 2022.05.20
Alap futamideje 2022.03.21. - 2025.05.23.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBCSEM HB
Lipper azonosító 68702118
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i max. 3%
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalap származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A részalap befektetési politikája a befektetési jegyek 2022. március 18-án érvényes árfolyamértékének 100%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alapok olyan jogi személyek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. A részalap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő a részalap kezelését kizárólag a részalap a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt a részalap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank engedélyével jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint a részalap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő a részalap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
6,12% -1,59% - - - -1,50%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik. 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
- - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Hozamszámító kalkulátor

HU0000729777

Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap

2022.03.21. - 2023.05.31.

Hozam indulástól:

-1,50%

IDÉN 1 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok