Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap

Eurizon Egészségipari Részalap


ISIN HU0000726906
Kategória Származtatott
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
Privátbankár klasszis díj 2020 - az év legjobb tőkevédett alapkezelője Eurizon Alapkezelő
‍11 677,‍9354 HUF
i
1,51 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

2021/02/22-2021/04/09 közötti tőkefelhalmozási időszakban

A Részalap a 2021/04/10-2024/04/12 közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében a saját tőkét halmoz fel a Befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

2021/04/10-2024/04/12 közötti befektetési időszakban

A Részalap a STOXX Europe 600 Health Care EUR Index részvényindexnak a befektetési időszak alatt 6 alkalommal megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +34,00%-ig fizeti ki. Emellett, amennyiben a futamidő végén a részvényindex értéke magasabb a Részvényindex Átlag Induló Értékhez képest, akkor a Részalap további +6%-os hozamot fizet ki. A hozam és a befektetési jegyek 2021/04/09-én érvényes árfolyamának 94%-a a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -6%-os mértékéig állhat fenn. Ebből következik, hogy lejáratkor a Befektetési jegyek a 2021/04/09-én érvényes árfolyamhoz viszonyítva mindenképp -6,00%-os árfolyamveszteséget fognak tartalmazni, amelyen felül a teljes futamidő alatt a Részalap maximálisan 34%+6%-6%=34% hozamot érhet el (maximális éves hozam2, maximális EHM3 =9,78%) (100%-os részesedési arány mellett). A Részalap a lejáratkor a befektetési jegyek 2021/04/09-én érvényes árfolyamának 94%-ánál magasabbra szóló ígéretet azért nem tesz, mert arra a betétek és egyéb pénzügyi eszközök kamatai és hozamai a Részalap befektetési időszakának kezdetekor várható alacsony kamatkörnyezet miatt nem nyújtanának fedezetet azt követően, hogy a Részalapnak biztosítania kell a befektetési politikájának megfelelően megvásárolt Opciós pénzügyi eszköz ellenértékét, valamint a működéssel kapcsolatos költségeket is.

 

A hozamszámítás szabályai

A Részvényindex Átlag Induló Értékét a 2021/04/12, 2021/04/19 és 2021/04/26 napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga jelenti. A Részvényindex Átlag Záró Értéke pedig a 2021/10/08, 2022/04/08, 2022/10/07, 2023/04/11, 2023/10/06 és 2024/04/05 napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga. A Részvényindex Átlag Induló és Átlag Záró Értékből számított hozam legfeljebb +34%-ig kerül kifizetésre lejáratkor. Továbbá, amennyiben a részvényindex 2023/04/05-én megfigyelt tőzsdei záróértéke magasabb a Részvényindex Átlag Induló Értéknél, ebben az esetben további +6% hozam lesz kifizethető.

 

A befektetés lehetséges kockázatai
  • A részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • A részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény-, nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.

A részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek adott napi árfolyamértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

Az Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap a 2021. február 22. és 2021. április 9. közötti időszakban a Részalap 2021. április 12. és 2024. április 12. közötti befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel a befektetési jegyek kiszámítható árfolyamalakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett. Ebben a tőkefelhalmozási időszakban a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Internet Bankban, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban. A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. A befektetési jegyek futamidő alatti vásárlásának díja 2021. április 12-től az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj a futamidő első napjától az árfolyamérték 3%-a.

 Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalapok kezelési szabályzatából!

Alapadatok
Kategória Származtatott
Eszközosztály Származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Maximum veszteség (lejáratig megtartva) -6%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap futamideje 2021.02.22. - 2024.04.12.
Névérték 10 000 HUF
Minimum befektethető összeg 10 000 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBEGES HB
Lipper azonosító 68647286
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i 1,20% (12/2021)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A részalap befektetési politikája a befektetési jegyek 2021. április 9-i árfolyamértékének 94%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
1,51% 17,05% 5,31% - - 5,29%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legutolsó pubblikált árfolyamával történik. 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
18,95% -7,44% - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

Hozamszámító
Gördülő hozamkalkulátor

HU0000726906

Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap

2021.02.22. - 2024.02.26.

Hozam indulástól:

5,29%

IDÉN 1 3 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. 

HU0000726906

Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap

1
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. 

Dokumentumok
Aktualitások