Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Elektronika Részalap


ISIN HU0000735477
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
‍1,‍0035 HUF
i
0,35 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Egy csipet elektronika.

Az Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalappal elektronikai termékeket (félvezetők, chipek, processzorok stb.) gyártó globális vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesedhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét.

A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

 
A hozamfizetés részletei, feltételei
  • Részalap célja, hogy a globális számítástechnikai és telekommunikációs infrastruktúra, félvezető, szoftvertermék,processzor, periféria gyártásban világszinten vezető szerepet betöltő vállalatok részvényeit tartalmazó iShares Semiconductor ETF(azaz exchange traded fund, tőzsdén kereskedett alap) futamidő alatt elért teljesítményét a lejáratkor legfeljebb 30%-ig kifizesse (100%-os részesedési arány mellett).
  • A Részalap az ETF teljesítményének megállapításához az ETF-nek a befektetési időszak első három hetében hetente egyszer megfigyelt árfolyamának átlagát alkalmazza kezdő árfolyamnak, míg a záró árfolyamot a futamidő utolsó három hetében hetente egyszer megfigyelt árfolyamok átlagai jelentik.
  • A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a Befektetési jegyek névértékénél.
  • A Részalap maximálisan elérhető hozama 30% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM=8,72%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a Befektetési jegy névértékére számítva). A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben az ETF teljesítménye alapján a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, a Részalapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamhoz képest 0% lesz (éves hozam, EHM=0%).
 
Tőkefelhalmozási időszak

A Részalap a 2024. június 24. és 2024. augusztus 9. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2024. augusztus 10. és 2027. augusztus 13. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőkevédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 
Az induló- és záróértékek meghatározása

Az ETF kezdő átlagárfolyamát a 2024. augusztus 12., 2024. augusztus 19. és 2024. augusztus 26. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. Az ETF záró átlagárfolyama pedig a 2027. július 23., 2027. július 30. és 2027. augusztus 6. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga.

 
A befektetés lehetséges kockázatai
  • A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár. A Részalap teljesítményét a Részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. Az ETF hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%. A hozamszámítás során az ETF teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat az ETF megvásárlásával elérhető hozamtól.
  • A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

 

Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

 

Az Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap 2024. június 24. és 2024. augusztus 9. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBroker-en, a CIB Bank Onlineon és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben (https://www.cib.hu/ Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html) szereplő díjak mellett. A tőkefelhalmozási időszakban (2024. június 24. – 2024. augusztus 9.) a forgalmazás díja: Eladási jutalék: 0%, azaz díjmentes Visszaváltási jutalék: max. 3% Forgalmazás díja a tőkefelhalmozási időszak után, a befektetési időszakban (2024. augusztus 10. – 2027. augusztus 13.): A vásárlás és visszaváltás költsége a mindenkori Díjjegyzéknek megfelelő. A jelenleg érvényben lévő Díjjegyzék szerint: Eladási jutalék: max. 2% Visszaváltási jutalék: max. 3%

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2024.06.24.
Alap futamideje 2024.06.24. - 2027.08.13.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i max. 4%
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a Részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalon tesszük elérhetővé. Az Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. 1A futamidő tervezett első napja, amely a Részalap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg, informálódjon körültekintően.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
0,35% - - - - 0,35%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
- - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000735477

Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap

2024.06.24. - 2024.07.18.

Hozam indulástól:

0,35%

IDÉN MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok