Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Euró Trió Részalap


ISIN HU0000733860
Kategória Tőkevédett
Devizanem EUR
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
‍0,‍00968901 EUR
i
-3,11 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Tőkevédelem, euróban, kötvényekkel.

Az Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalappal széleskörű kötvényportfólióba fektető tőzsdén forgalmazott befektetési alapok (ETF-ek) teljesítményéből részesülhet, anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét.

Az ETF kosár elemei:

 • iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF,
 • iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF,
 • iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
 
Az Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalapot Önnek ajánljuk, ha
 • Akár 30% (maximális éves hozam, maximális EHM = 5,37%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva. A Részalap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését.
 • Teljes tőkevédelmet, azaz a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A Részalap Kezelési szabályzatának 34.2 pontjában rögzített a 2024.02.05-2024.02.23 közötti tőkefelhalmozási időszakban elért legmagasabb, 2024.02.23-án érvényes egy befektetési jegyre jutó tőkevédett árfolyam 0,01001095 EUR összegben került megállapításra, a Részalap ezen árfolyam 100%-ának lejáratkori kifizetésére tett ígéretet.
 • Hosszútávú, euróban történő befektetési lehetőséget (5 év).
 
A hozamfizetés részletei, feltételei
 • A Részalap célja, hogy az 50%-ban az iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, a 30%-ban az iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF és a 20%-ban az iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF tőzsdén kereskedett befektetési alapokból összeállított eszközkosár befektetési időszak alatti, meghatározott szabályok szerint kiszámított teljesítményét a lejáratkor legfeljebb 30%-ig kifizesse.
 • A Részalap maximálisan elérhető hozama 30% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM = 5,37%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva).
 • A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át.
 
Tőkefelhalmozási időszak

A Részalap a 2024. február 5. és 2024. február 23. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2024. február 24. és 2029. február 9. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőkevédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 

Induló- és záróértékek meghatározása

Az ETF kosár kezdő átlagárfolyamát a 2024. február 26., 2024. március 4. és 2024. március 11. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. Az ETF kosár záró átlagárfolyama pedig a 2029. január 19., 2029. január 26. és 2029. február 2. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga.

 
A befektetés lehetséges kockázatai
 • A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • A Részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. Az index hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A hozamszámítás során az eszközkosár teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat az eszközkosárban szereplő egyedi eszközök megvásárlásával elérhető hozamtól.
 • A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

Az Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap 2024. február 5. és 2024. február 23. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

 

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2024.02.05.
Tőkefelhalmozási időszak i 2024.02.05 - 2024.02.23
Alap futamideje 2024.02.05. - 2029.02.09.
Névérték 0,01 EUR
Minimum befektethető összeg 0,01 EUR
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító EUREURT HB
Lipper azonosító 68797608
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i 1%
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a Részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalon tesszük elérhetővé. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a Bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
-3,11% - - - - -3,11%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik.

 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
- - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000733860

Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap

2024.02.05. - 2024.06.20.

Hozam indulástól:

-3,11%

IDÉN MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások