Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Mesterséges Intelligencia Részalap


ISIN HU0000735006
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
Eurizon Asset Management Hungary - Privátbankár klasszis díj 2023 Eurizon Asset Management Hungary - CIB Alapkezelő - Privátbankár klasszis díj 2023
‍1,‍004 HUF
i
0,40 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

M.I.-t hoz a jövő?

Az Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalappal részesedhet a mesterséges intelligencia térnyeréséből, 100%-os tőkevédelem mellett. (Maximális éves hozam, maximális EHM =9,58%, 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a befektetési jegy névértékére számítva) A Részalap hozamfizetése a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó nagy tőzsdei cégek részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár teljesítményétől függ.

 

A részvénykosár elemei:
 • Alphabet Inc. (Google)
 • Amazon.com Inc.
 • Atlassian Corporation Plc.
 • Autodesk Inc.
 • Meta Platforms Inc. (pl. Facebook)

A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

Az Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalapját Önnek ajánljuk, ha:
 • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló tőkevédett befektetéssel.
 • Úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó vállalatok jól teljesíthetnek a következő években. Középtávú (3 év, 2 hónap) befektetési lehetőséget keres.
 • Forintban szeretne befektetni.
Mit kínál a Részalap?

Részesedési lehetőséget mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó vállalatok részvényeinek teljesítményéből. Akár 33% (maximális éves hozam, maximális EHM = 9,58%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva.

Tőkevédelmet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (3 év, 2 hónap).

 

A hozamfizetés részletei, feltételei:
 • A Részalap célja, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó nagy tőzsdei cégek részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatt, félévente megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb 33%-ig kifizesse (100%-os részesedési arány mellett).
 • A Részalap a részvénykosár teljesítményének megállapításához a részvényeknek a befektetési időszak első három hetében hetente egyszer megfigyelt árfolyamainak átlagát alkalmazza kezdőértéknek, míg a záróértékeket a futamidő alatt, félévente megfigyelt árfolyamok átlagai jelentik.
 • A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.
 • A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben a részvénykosár teljesítménye alapján a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, a Részalapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamhoz képest 0% lesz (éves hozam, EHM = 0%)

 

Tőkefelhalmozási időszak

A Részalap a 2024. április 22. és 2024. május 31. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2024. június 1. és 2027. június 4. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőkevédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvénykosár kezdő átlagértékét a 2024. június 3., 2024. június 10. és 2024. június 17. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvénykosár záró átlagértéke pedig a befektetési időszak alatt, félévente egy-egy alkalommal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.

 

A befektetés lehetséges kockázatai
 • A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár. A Részalap teljesítményét a Részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg.
 • A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A részvénykosár hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A hozamszámítás során a részvénykosár teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvénykosárban szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól.
 • A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

 

Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

Az Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap 2024. április 22. és 2024. május 31. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBroker-en, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2024.04.17.
Tőkefelhalmozási időszak i 2024.04.22. - 2024.05.31.
Alap futamideje 2024.04.22. - 2027.06.04.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i max. 4%
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről).  A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
0,40% - - - - 0,40%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
- - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000735006

Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap

2024.04.22. - 2024.05.16.

Hozam indulástól:

0,40%

IDÉN MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások