Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja

Eurizon Nemzetközi Vállalatok Részalapja


ISIN HU0000733803
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
‍1,‍0291 HUF
i
2,91 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Tartson lépést a világ nagyjaival!

Az Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapjával globális vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A 100%-os tőkevédelmen felül 7%-os minimumhozam (minimális EHM=2,18%) kifizetését is biztosítja a részalap lejáratkor. A Részalap minimumhozam feletti hozamfizetése a STOXX Global Select Dividend 100 index teljesítményéhez kötött. A részvényindex úgynevezett árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyammozgását veszi figyelembe.

A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

 

Az Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapját Önnek ajánljuk, ha:
 • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló tőke- és hozamvédett befektetéssel.
 • Úgy gondolja, hogy a globális vállalatok jól teljesíthetnek a következő években.
 • Középtávú (3 év, 2 hónap) befektetési lehetőséget keres.
 • Forintban szeretne befektetni.

 

Mit kínál a Részalap?
 • Részesedési lehetőséget globális vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
 • Akár 36% (maximális éves hozam, maximális EHM = 10,30%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva.
 • Tőkevédelmet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.
 • A tőkevédelmen felül minimum 7%-os hozam (éves minimumhozam, EHM=2,18%) lejáratkor történő kifizetését (a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakában érvényes legmagasabb árfolyama után számítva, függetlenül a részvényindex teljesítményétől).
 • Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (3 év, 2 hónap).

 

A hozamfizetés részletei, feltételei
 • A Részalap célja, hogy a globális vállalatok részvényeit tartalmazó STOXX Global Select Dividend 100 index a befektetési időszak indulásakor 3 alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga és befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlaga közötti pozitív teljesítményt a lejáratkor legfeljebb 29%-ig kifizesse.
 • A részvényindex teljesítményétől függetlenül a Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama után számított minimum 7%-os hozam lejáratkor történő kifizetését is biztosítja (éves minimumhozam, EHM=2,18%). • Ennek köszönhetően a Részalap maximálisan elérhető hozama 7%+29%=36% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM = 10,30%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva). 
 • A Részalap a lejáratkor a hozamvédelem mellett tőkevédelemre is ígéretet tesz, amely szerint a befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át.

 

Tőkefelhalmozási időszak

A Részalap a 2024. február 5. és 2024. március 22. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2024. március 23. és 2027. március 26. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőke-, illetve hozamvédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdő átlagértékét a 2024. március 25., 2024. április 1. és 2024. április 8. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvényindex záró átlagértéke pedig a befektetési időszak alatt félévente egy-egy alkalommal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.

 

A befektetés lehetséges kockázatai
 • A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • A Részalap teljesítményét a Részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100+7%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. Az index hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A hozamszámítás során a részvényindex teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvényindexben szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól.
 • A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

 

Az Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja 2024. február 5. és 2024. március 22. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett Származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2024.02.05.
Tőkefelhalmozási időszak i 2024.02.05 - 2024.03.22
Alap futamideje 2024.02.05. - .
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító EURNKVT HB
Lipper azonosító 68797607
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 5%
Alap által fizetett működési költségek i max. 2%
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a Részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalon tesszük elérhetővé. Az Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.   Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.  a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamértéke 100 + 7%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
2,91% - - - - 2,91%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
- - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak

Kalkulátor

HU0000733803

Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja

2024.02.05. - 2024.06.20.

Hozam indulástól:

2,91%

IDÉN MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok