Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Telekommunikáció Részalap


ISIN HU0000732243
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
‍1,‍1166 HUF
i
6,33 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Az Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalappal az európai telekommunikációs szektorba tartozó vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A 100%-os tőkevédelmen felül 13%-os minimumhozam (minimális EHM=4,05%) kifizetését is biztosítja a részalap lejáratkor. A Részalap minimumhozam feletti hozamfizetése a STOXX Europe 600 Telecommunications Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. A részvényindex úgynevezett árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyammozgását veszi figyelembe.

Tőkefelhalmozási időszak: 2023.szeptember 04. - 2023. szeptember 29. A tőkefelhalmozási időszakban a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik.

A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

 

Az Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalapot Önnek ajánljuk, ha:
 • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló tőke- és hozamvédett befektetéssel.
 • Úgy gondolja, hogy a telekommunikációs szektor jól teljesíthet a következő években.
 • Középtávú (3 év, 1 hónap) befektetési lehetőséget keres.
 • Forintban szeretne befektetni.
 
Mit kínál a Részalap?
 • Részesedési lehetőséget európai telekommunikációs vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
 • Akár 33% (maximális éves hozam, maximális EHM=9,70%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva.
 • Teljes tőkevédelmet, azaz a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A tőkevédelmen felül minimum 13%-os hozam (éves minimumhozam, EHM=4,05%) lejáratkor történő kifizetését (a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakában érvényes legmagasabb árfolyama után számítva, függetlenül a részvényindex teljesítményétől).
 • Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (3 év, 1 hónap).
 
A hozamfizetés részletei, feltételei:
 • A Részalap célja, hogy az európai telekommunikációs vállalatok részvényeit tartalmazó STOXX Europe 600 Telecommunications Price EUR részvényindexnek a befektetési időszak első hónapjában 3 alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga és a befektetési időszak alatt havonta egy-egy alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga közötti pozitív teljesítményt kifizesse legfeljebb 20%-ig a lejáratkor.
 • A részvényindex teljesítményétől függetlenül a Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama után számított minimum 13%-os hozam lejáratkor történő kifizetését is biztosítja (éves minimumhozam, EHM=4,05%).
 • Ennek köszönhetően a Részalap maximálisan elérhető hozama 13%+20%=33% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM =9,70%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva).
 • A Részalap a lejáratkor a hozamvédelem mellett teljes tőkevédelemre is ígéretet tesz, azaz a befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át.
 
Tőkefelhalmozási időszak

A Részalap a 2023. szeptember 4. és 2023. szeptember 29. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2023. szeptember 30. és 2026. október 9. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőke-, illetve hozamvédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 
Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdő átlagértékét a 2023. október 2., 2023. október 9. és a 2023. október 16. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvényindex záró átlagértéke pedig a befektetési időszak alatt havonta egy-egy alkalommal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.

 
A befektetés lehetséges kockázatai
 • A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • A Részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100+13%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. Az index hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A hozamszámítás során a részvényindex teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvényindexben szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól.
 • A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

Az Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap 2023. szeptember 4. és 2023. szeptember 29. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési arány i 110%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2023.09.04.
Tőkefelhalmozási időszak i 2023.09.04 - 2023.09.29
Alap futamideje 2023.09.04. - 2026.10.09.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító EURTELE HB
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 5%
visszaváltási jutalék max. 5%
Alap által fizetett működési költségek i max. 2%
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamértéke 100+13%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
6,33% - - - - 11,66%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik. 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
- - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000732243

Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap

2023.09.04. - 2024.07.18.

Hozam indulástól:

11,66%

IDÉN MIND
-
USD HUF EUR
Dokumentumok
Aktualitások