CIB Közép-európai Részvény Részalap "HUF-A" sorozat

CIB Közép-európai Részvény Részalap "HUF-A" sorozat


ISIN HU0000702600
Kategória Részvény
Devizanem HUF
Alapcsalád CIB Esernyőalap részalapja
‍2,‍7777866 HUF
i
-2,26 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Elsősorban cseh, lengyel és magyar részvényekből alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentőségüknek megfelelő arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

Alapadatok
Kategória Részvény
Eszközosztály Részvény
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Referencia index 90% CETOP +10% ZMAX
Alap kibocsátási dátuma 1998.05.08.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBEUEQ HB
Lipper azonosító 60066498
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék Díjmentes
visszaváltási jutalék 2500 HUF
Alap által fizetett működési költségek i 2,31% (12/2021)
Portfólió menedzser
Asztalos András - portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Asztalos András CFA, FRM

Szakmai tapasztalat: 8 év

Az alapot kezeli 2021.01 óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

A részalapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a részalapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, a részalapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A részalapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A részalapok hozamadatai a kibocsátás devizanemében kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a részalap által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A részalapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. A befektetési részalapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.) A CIB Közép-európai Részvény Részalap a CIB Esernyőalap Részalapja.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
-2,26% -5,18% 14,24% 2,88% 3,14% 4,20%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyammal történik. 

2023.03.20.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-10,20% 23,05% -2,31% 12,23% -1,85% 20,91% 3,43% -3,96% -1,38% -4,92%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

 

2023.03.20.

Hozamszámító kalkulátor

HU0000702600

CIB Közép-európai Részvény Részalap "HUF-A" sorozat

1998.05.08. - 2023.03.17.

Hozam indulástól:

4,20%

IDÉN 1 3 5 10 MIND
-
HUF
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

2023.03.20.

Dokumentumok