Eurizon Bankszektor Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Bankszektor Részalap


ISIN HU0000730684
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
Privatbankár Díj 2020 Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
‍1,‍5125 HUF
i
4,08 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Az Eurizon Bankszektor Tőkevédett Származtatott Részalappal vezető európai bankok és pénzügyi vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét.

A részalap hozamfizetése az EURO STOXX Banks részvényindex teljesítményéhez kötött. A részvényindex úgynevezett árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyammozgását veszi figyelembe.

A részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

Az Eurizon Bankszektor Tőkevédett Származtatott Részalapot Önnek ajánljuk, ha:
 • Úgy gondolja, hogy az emelkedő kamatkörnyezet kedvezően hathat a bankok jövedelmezőségére az elkövetkező évek során.
 • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló befektetéssel, de nem kockáztatná a befektetett tőkéjét.
 • Középtávú (2 év, 3 hónap) befektetési lehetőséget keres.
 • Forintban szeretne befektetni.
Mit kínál a részalap?
 • Részesedési lehetőséget vezető európai bankok és pénzügyi vállalatok részvényeinek teljesítményéből, köztük a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak az eredményéből is.
 • Akár 35% (maximális éves hozam, maximális EHM: 14,13%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva, feltéve, hogy a 2022. szeptember 30-án érvényes befektetési-jegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértékét.
 • Teljes tőkevédelmet, a befektetési jegyek 2022. szeptember 30-i árfolyamértéke 100%-ának biztos visszafizetését lejáratkor, függetlenül a részalap teljesítményétől.
 • Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (2 év, 3 hónap).
A hozamfizetés részletei, feltételei

A részalap célja, hogy a vezető európai bankok és pénzügyi vállalatok részvényeit tartalmazó EURO STOXX Banks részvényindex teljesítményének a befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlaga és az induló értékeinek átlaga közötti pozitív teljesítményt legfeljebb 35%-ig kifizesse a lejáratkor (maximális éves hozam, maximális EHM=14,13%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva, amennyiben a 2022. szeptember 30-én érvényes befektetésijegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértéket).

Tőkevédelem

A részalap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek 2022. szeptember 30-án érvényes árfolyamértékének 100%-a a futamidő végén kifizetésre kerül.

Tőkefelhalmozási időszak

A részalap a 2022. július 25. és 2022. szeptember 30. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2022. október 1. és 2024. október 31. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex indulóértékének a tőkefelhalmozási időszakot követő három héten heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük (2022. október 3.; 2022. október 10.; 2022. október 17.). A részvényindex félévente, az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékeiből számított teljesítményeinek átlaga határozza meg a hozamfizetés mértékét:  2023.04.21., 2023.10.27., 2024.04.26., 2024.10.25.

A befektetés lehetséges kockázatai
 • A részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • A részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek adott napi árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg, amely árfolyam csak 2022. október 3-án kerül meghatározásra és közzétételre. Ez az árfolyam magasabb és alacsonyabb is lehet a befektetési jegy névértékénél. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A hozamszámítás során a részvényindex teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvényindexben szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól. • A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalap kezelési szabályzatából! A részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, a részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalon tesszük elérhetővé. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. 

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési arány i 140%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2022.07.25.
Tőkefelhalmozási időszak i 2022.07.25 - 2022.09.30
Alap futamideje 2022.07.25. - 2024.10.31.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBBAKS HB
Lipper azonosító 68720463
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i 4,43% (12/2023)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A részalap befektetési politikája a befektetési jegyek 2022. július 22-i árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alapok olyan jogi személyek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. A részalap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő a részalap kezelését kizárólag a részalap a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt a részalap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank engedélyével jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint a részalap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő a részalap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
4,08% 13,59% - - - 23,19%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik. 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
30,29% - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000730684

Eurizon Bankszektor Tőkevédett Származtatott Részalap

2022.07.25. - 2024.07.18.

Hozam indulástól:

23,19%

IDÉN 1 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások