Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja

Eurizon Európai Csillagok Részalapja


ISIN HU0000731708
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
Privátbankár klasszis díj 2020 - az év legjobb tőkevédett alapkezelője CIB Alapkezelő
‍1,‍1949 HUF
i
3,82 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Befektetési lehetőség Európa sikeres vállalataiba.

Az Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapjával európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A 100%-os tőkevédelmen felül 20%-os minimumhozam (minimális EHM=5,96%) kifizetését is biztosítja a részalap lejáratkor.
A Részalap minimumhozam feletti hozamfizetése az EURO STOXX Select Dividend 30 részvényindex teljesítményéhez kötött. A részvényindex úgynevezett árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyammozgását veszi figyelembe.

A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

 
Az Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapját Önnek ajánljuk, ha:
 • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló tőke- és hozamvédett befektetéssel.
 • Úgy gondolja, hogy a részvénypiacok jól teljesíthetnek a következő években.
 • Középtávú (3 év, 2 hónap) befektetési lehetőséget keres.
 • Forintban szeretne befektetni.
 
Mit kínál a Részalap?
 • Részesedési lehetőséget európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
 • Akár 40% (maximális éves hozam, maximális EHM=11,27%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva.
 • Teljes tőkevédelmet, azaz a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A tőkevédelmen felül minimum 20%-os hozam (éves minimumhozam, EHM=5,96%) lejáratkor történő kifizetését (a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakában érvényes legmagasabb árfolyama után számítva, függetlenül a részvényindex teljesítményétől).
 • Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (3 év, 2 hónap).
 
A hozamfizetés részletei, feltételei:
 • A Részalap célja, hogy az európai vállalatok részvényeit tartalmazó EURO STOXX Select Dividend 30 Indexnek a befektetési időszak első hónapjában 3 alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga és befektetési időszak alatt havonta egy-egy alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga közötti pozitív teljesítményt kifizesse legfeljebb 20%-ig a lejáratkor.
 • A részvényindex teljesítményétől függetlenül a Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama után számított minimum 20%-os hozam lejáratkor történő kifizetését is biztosítja (éves minimumhozam, EHM=5,96%).
 • Ennek köszönhetően a Részalap maximálisan elérhető hozama 20%+20%=40% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM =11,27%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva).
 • A Részalap a lejáratkor a hozamvédelem mellett teljes tőkevédelemre is ígéretet tesz, azaz a befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%+20%-át.
 
Tőkefelhalmozási időszak

A Részalap a 2023. március 1. és 2023. március 17. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2023. március 18. és 2026. április 24. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőke-, illetve hozamvédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 
Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdő átlagértékét a 2023. március 20., 2023. március 27. és a 2023. április 3. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvényindex záró átlagértéke pedig a befektetési időszak alatt havonta egy-egy alkalommal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.

 
A befektetés lehetséges kockázatai
 • A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • A Részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100+20%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg, amely árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. Az index hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A hozamszámítás során a részvényindex teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvényindexben szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól.
 • A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

A Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja 2023. március 1. és 2023. március 17. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2023.03.01.
Tőkefelhalmozási időszak i 2023.03.01 - 2023.03.17.
Alap futamideje 2023.03.01. - 2026.04.24.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Lipper azonosító 68750620
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 5%
visszaváltási jutalék max. 5%
Alap által fizetett működési költségek i max. 3%
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a Részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és honlapunkon tesszük elérhetővé.  Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről).A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamértéke 100+20%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. 

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
3,82% 11,38% - - - 13,73%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik. 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
- - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000731708

Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja

2023.03.01. - 2024.07.18.

Hozam indulástól:

13,73%

IDÉN 1 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások