Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Profitmix 2024 Részalap


ISIN HU0000730353
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
Privatbankár Díj 2020 Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
‍1,‍2647 HUF
i
5,36 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

A Részalap 2023.12.06-át megelőzően hatályos megnevezése: Eurizon ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap

 A részalap hozamfizetése az EURO STOXX ESG Leaders 50 részvényindex teljesítményéhez kötött. Ebben a részvényindexben 50 olyan vállalat szerepel, melyek megfelelnek a részvényindex kezelője által meghatározott fenntarthatósági szempontoknak. A részvényindex úgynevezett árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyammozgását veszi figyelembe.

 
Mit kínál a részalap?
  • Részesedési lehetőséget környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok (ESG) szerint felelősségteljes vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
  • Akár 33% (maximális EHM: 14,12%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva, feltéve, hogy a 2022. július 22-én érvényes befektetési-jegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértékét.
  • Teljes tőkevédelmet, a befektetési jegyek 2022. július 22-i árfolyamértéke 100%-ának biztos visszafizetését lejáratkor, függetlenül a részalap teljesítményétől.
  • Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (2 év, 2 hónap).
 
A hozamfizetés részletei, feltételei

A részalap célja, hogy az EURO STOXX ESG Leaders 50 részvényindex teljesítményének a befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlagát legfeljebb 33%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális éves hozam, maximális EHM=14,12%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva, amennyiben a 2022. július 22-én érvényes befektetésijegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértéket).

 
Tőkevédelem

A részalap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek 2022. július 22-én érvényes árfolyamértékének 100%-a a futamidő végén kifizetésre kerül.

 
Tőkefelhalmozási időszak

A részalap a 2022. május 30. és 2022. július 22. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2022. július 23. és 2024. július 26. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 
Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex indulóértékének a tőkefelhalmozási időszakot követő három héten heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük. (2022. július 25.; 2022. augusztus 1.; 2022. augusztus 8.) A részvényindexnek félévente, az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékeiből számított teljesítményeinek átlaga határozza meg a hozamfizetés mértékét:

1. 2023.02.10.
2. 2023.08.11.
3. 2024.02.09.
4. 2024.07.19.

 
A befektetés lehetséges kockázatai
  • A részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • A részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
  • A részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek adott napi árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg, amely árfolyam csak 2022. július 25-én kerül meghatározásra és közzétételre. Ez az árfolyam magasabb és alacsonyabb is lehet a befektetési jegy névértékénél. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
  •  

Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalapok kezelési szabályzatából! 

A tőkefelhalmozási időszakban (2022. május 30. - 2022. július 22.) a forgalmazás díja: Eladási jutalék: 0%, azaz díjmentes Visszaváltási jutalék: max. 3%
Forgalmazás díja a tőkefelhalmozási időszak után, a befektetési időszakban (2022. július 22. – 2024. július 26.): A vásárlás és visszaváltás költsége a mindenkori díjjegyzéknek megfelelő. A jelenleg érvényben lévő Díjjegyzék szerint: Eladási jutalék: max. 2% Visszaváltási jutalék: max. 3%

Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalapok kezelési szabályzatából! A részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, a részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalon tesszük elérhetővé. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. 

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési arány i 130%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2022.05.30.
Tőkefelhalmozási időszak i 2022.05.30 - 2022.07.22
Alap futamideje 2022.05.30. - 2024.07.26.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBESG2 HB
Lipper azonosító 68712543
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i 2,03% (12/2023)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A részalap befektetési politikája a befektetési jegyek 2022. július 22-i árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alapok olyan jogi személyek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. A részalap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő a részalap kezelését kizárólag a részalap a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt a részalap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank engedélyével jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint a részalap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő a részalap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
5,36% 12,20% - - - 11,62%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik. 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
20,27% - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000730353

Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap

2022.05.30. - 2024.07.18.

Hozam indulástól:

11,62%

IDÉN 1 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások