Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Profitmix 2025 Részalap


ISIN HU0000727995
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
Privatbankár Díj 2020 Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
‍1,‍0227 HUF
i
1,52 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

A Részalap 2023/12/06-át megelőzően hatályos megnevezése: Eurizon ESG Tőkevédett Származtatott Részalap
A Részalappal ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok szerint felelősségteljes európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet, anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét.  A részalap hozamfizetése a STOXX Europe ESG Environmental Leaders Select 30 EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. Ebben a részvényindexben 30 olyan vállalat szerepel, melyek megfelelnek a részvényindex kezelője által meghatározott fenntarthatósági szempontoknak. A részvényindex úgynevezett árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyammozgását veszi figyelembe.

 

Mit kínál a részalap? 
  • Részesedési lehetőséget környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok (ESG) szerint felelősségteljes vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
  • Akár 40% (maximális EHM: 11,18%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva, feltéve, hogy a 2022. március 18-án érvényes befektetésijegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértékét. 
  • Teljes tőkevédelmet, a befektetési jegyek 2022. március 18-i árfolyamértéke 100%-ának biztos visszafizetését lejáratkor, függetlenül a részalap teljesítményétől.Forintban történő befektetési lehetőséget.
 
A hozamfizetés részletei, feltételei

A részalap célja, hogy a STOXX Europe ESG Environmental Leaders Select 30 EUR részvényindex teljesítményének a befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlagát legfeljebb 40%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális éves hozam, maximális EHM=11,18%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva , feltéve, hogy a 2022. március 18-án érvényes befektetésijegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértéket).

 
Tőkevédelem 

A részalap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek 2022. március 18-án érvényes árfolyamértékének 100%-a a futamidő végén kifizetésre kerül.

 
Tőkefelhalmozási időszak

A részalap a 2022. január 17. és 2022. március 18. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2022. március 19. és 2025. március 21. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel a befektetési jegyek kiszámítható árfolyamalakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett. Az induló- és záróértékek meghatározása A részvényindex indulóértékének a tőkefelhalmozási időszakot követő három héten heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük. (2022. március 21.; 2022.március 28.; 2022. április 4.) A részvényindexnek félévente, az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékeiből számított teljesítményeinek átlaga határozza meg a hozamfizetés mértékét: 2022.09.16., 2023.03.17., 2023.09.15., 2024.03.14., 2024.09.13., 2025.03.14.

 
A befektetés lehetséges kockázatai
  • A részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • A részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
  • A részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek adott napi árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg, amely árfolyam csak 2022. március 21-én kerül meghatározásra és közzétételre. Ez az árfolyam magasabb és alacsonyabb is lehet a befektetési jegy névértékénél. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalapok kezelési szabályzatából! 

Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalapok kezelési szabályzatából!

 

 

 

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési arány i 120%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2022.01.17.
Tőkefelhalmozási időszak i 2022.01.17 - 2022.03.18
Alap futamideje 2022.01.17. - 2025.03.21.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBEESG HB
Lipper azonosító 68693417
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i 2,13% (12/2023)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalap származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A részalap befektetési politikája a befektetési jegyek 2022. március 18-án érvényes árfolyamértékének 100%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alapok olyan jogi személyek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. A részalap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő a részalap kezelését kizárólag a részalap a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt a részalap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank engedélyével jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint a részalap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő a részalap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
1,52% 7,40% - - - 0,90%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik. 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
13,45% - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

 

Kalkulátor

HU0000727995

Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap

2022.01.17. - 2024.07.18.

Hozam indulástól:

0,90%

IDÉN 1 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások