Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja


ISIN HU0000718325
Kategória Abszolút hozamú
Devizanem HUF
Fenntarthatóság ESG-minősített / SFDR 8. cikk (környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő) i
Alapcsalád Eurizon Talentum Esernyőalap
‍1,‍305 HUF
i
6,96 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

A Részalap célja, hogy abszolút hozamú befektetési stratégiát követve, több éves időtávon, bármilyen tőkepiaci körülmények között, a Részalap kockázati profiljához illeszkedve minél magasabb teljesítményt érjen el. A Részalap befektetéseit a felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok (E, mint ”environmental”, S, mint ”social”, illetve, G, mint ”governance”) szerint alakítja ki. A Részalap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb befektetési célpontokra fókuszáló befektetési alapok teljesítményéből egy hatékonyan diverzifikált portfólión keresztül részesedhessenek a kockázatosnak tekinthető egyedi befektetési eszközökre jellemző szintnél kedvezőbb várható hozam és kockázatvállalás mellett. Ennek a célnak az elérése érdekében a Részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a globális befektetési univerzum minden fontosabb, részvény-, kötvény-, illetve nyersanyagpiacán kitettséggel rendelkezhet. A Részalap eszközkosarában található alapok elsősorban az absolute return, flexible, balanced, multi-asset befektetési stratégiákat alkalmazzák ötvözve a klasszikus, értékalapú, fundamentális befektetési irányelvek, az alternatív, hedged befektetési stratégiák, illetve az innovatív, kvantitatív kereskedési stratégiák tulajdonságait. A Részalap a vagyonkezelési és befektetési szolgáltatásokban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert befektetési alapkezelő cégcsoportok, így többek között a J.P. Morgan Asset Management, Pacific Investment Management Company ("PIMCO”), Franklin Templeton Investments, Fidelity Investments, Nordea Investment Management, Aberdeen Asset Management, vagy az Eurizon Capital befektetési alapkezelők által kezelt befektetési alapok széles spektrumát teszi elérhetővé. Ezzel biztosítja a széles körű befektetési szakértelem, a nemzetközi kockázatkezelés és a globális kereskedelmi platformok nyújtotta előnyök hatékony kihasználását. A Részalap eszközkosarában található befektetési alapok teljesítménye jellemzően nem korrelál egymással, azaz általánosságban elmondható, hogy az elért hozamaik mértéke és iránya várhatóan egymástól független, így segítve a Részalap befektetéseivel járó kockázatok hatékony kezelését. A Részalap befektetési eszközkosarának összetétele dinamikusan változhat, az Alapkezelő az Eurizon Capital SGR S.p.A befektetési alapkezelő által adott eszközsúlyokat tartalmazó ajánlásai alapján legalább havonta eszközallokációs lépéseket valósít meg. A mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében az eszközkosáron belüli arányok folyamatosan újrasúlyozásra kerülhetnek, amennyiben az Alapkezelő, valamint az Eurizon Capital SGR S.p.A befektetési alapkezelő megítélése szerint a módosítás kedvezően befolyásolja a Részalap eszközértékét, hozamtermelő képességét, kockázati jellemzőit, likviditási feltételeit. A befektetési eszközkosár elemei között az említett világhírű befektetési alapkezelők által kezelt befektetési alapok közötti újrasúlyozásokra azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a módosított súlyarányok a Részalap várható hozam-kockázat profiljával konzisztensek maradnak, valamint biztosítható a pozitív, hosszú távú várható megtérülés.

A részalap az Eurizon Talentum Esernyőalap részalapja.

 

Alapadatok
Kategória Abszolút hozamú
Eszközosztály Abszolút hozamú
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Ajánlott minimum befektetési időtáv 5 év
Alap kibocsátási dátuma 2017.01.30.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBTALE HB
Lipper azonosító 68415362
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék Díjmentes
Alap által fizetett működési költségek i 1,51% (12/2023)
Portfólió menedzser
Asztalos András - portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Asztalos András CFA, FRM

Szakmai tapasztalat: 8 év

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
6,96% 14,45% 7,10% 5,81% - 3,63%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a legfrissebb publikált árfolyammal történik. 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
19,24% -4,86% 4,48% 3,19% 8,97% -9,78% - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

Hozamszámító
Gördülő hozamkalkulátor

HU0000718325

Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

2017.01.30. - 2024.07.18.

Hozam indulástól:

3,63%

IDÉN 1 3 5 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legutolsó publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. 

HU0000718325

Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

1 3 5
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legutolsó publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. 

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

Az Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapjára vonatkozó weboldali közzététel SFDR 10. cikk szerinti tájékoztatás

Jelen oldal az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 Rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (SFDR) 10. cikke, a Bizottság 2022. április 6-i (EU) 2022/1288 Felhatalmazáson alapuló Rendelete (RTS) IV. Fejezete és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 Rendelete a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (Taxonómia rendelet) 6. cikke szerinti weboldali tájékoztatás a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdításának átláthatóságáról az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által kezelt Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapjára (a továbbiakban: pénzügyi termék vagy a Részalap) vonatkozóan.

a) ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzőket mozdít elő, de nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel. A Részalap a befektetési döntési folyamataiba integrált kizárási politika alkalmazásával az éghajlatváltozás ütemének és üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését mozdítja elő a fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség (PAI 4) figyelembevételével, valamint az emberi jogok tiszteletben tartását mozdítja elő a vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknáknak, kazettás lőszereknek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek) való kitettség (PAI 14) figyelembevételével. A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat (Principle Adverse Impacts, "PAI"),az Eurizon Capital SGR S.p.A, az Alapkezelő Anyavállalata (a továbbiakban: Anyavállalat) méri és figyelembe veszi a portfólióba bekerülő eszközökre adott tanácsok megfogalmazásakor.
Az Alapkezelő a Részalap környezeti és/vagy társadalmi jellemzők és a Részalap befektetéseit befogadó vállalatok helyes irányítási gyakorlatának előmozdítását (a továbbiakban: ESG-jellemzők) az alkalmazott ESG módszertanával, értékelési, kiválasztási metódusával és kizárási szabályaival kívánja megvalósítani, ennek értelmében a következő makrostratégiákat alkalmazza: negatív szűrés (szektor kizárás, kibocsátó kizárás), pozitív szűrés (ESG integráció), helyes vállalatirányítási gyakorlat.
A Részalap az ESG-jellemzőket – többek között – egyedi befektetési korlátok alkalmazásával követi nyomon.
Annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy a Részalap a teljes életciklusa alatt előmozdítsa a környezeti és társadalmi jellemzőket, kockázatkezelőink negyedéves rendszerességű szűrést végeznek a portfólióban szereplő alapokon és az azokban lévő eszközök kibocsátóin. Az Anyavállalat tanácsadói szerepe biztosítja, hogy a Részalap nettó eszközeinek minimum 70%-a olyan befektetési alapokba (ÁÉKBV-kba, vagy más kollektív befektetési vállalkozásokba) kerül befektetésre, amelyek környezeti vagy társadalmi jellemzőket, vagy e jellemzők kombinációját mozdítanak elő (SFDR 8. cikke szerinti termékek), vagy fenntartható befektetési célokat követnek (azaz az SFDR 9. cikke szerinti termékek).
A környezeti vagy társadalmi jellemzők vizsgálata, fenntarthatósági elemzések, valamint a portfólióelemek ESG besorolásának megállapítása (ESG scoring, SFDR kategória) során külső adatszolgáltatótól az "MSCI ESG Research"-től származó adatok is felhasználásra kerülnek. Az Alapkezelő az egyes portfólióelemek negyedéves nyomonkövetéséhez az Anyavállalat által biztosított ESG adatbázist és a célalapok által közzétett információkat alkalmazza. A módszertan és az adatforrások lehetséges korlátai közé sorolhatók többek között az adatok teljeskörűségének, továbbá a különböző adatszolgáltatók eltérő módszertanából fakadó egységességének hiánya és/vagy minőségével kapcsolatos problémák. Az ezzel kapcsolatos korlátokat az Anyavállalat által alkalmazott, az adatminőség érdekében tett intézkedések mellett az Alapkezelő úgy kezeli, hogy rendszeres ellenőrzést végez a portfólióban található eszközökön, annak érdekében, hogy az ESG-pontszámmal nem rendelkező kibocsátók eszközei ne haladják meg az egyes kezelt alapok/részalapok nettó eszközeinek 20%-át.
Az Alapkezelő kockázatkezelési területe negyedévente megvizsgálja a Részalap portfóliójában szereplő befektetési alapok SFDR besorolásának esetleges módosulását.
Ez a pénzügyi termék nem alkalmas aktív szerepvállalási politika gyakorlására, mivel az alapok alapjai konstrukciók esetében az Alapkezelő nem rendelkezik közvetlen befektetéssel a kibocsátóban.
A Részalap a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzések eléréséhez nem alkalmaz referenciaértékként szolgáló indexet.

 
b) A FENNTARTHATÓ BEFEKTETÉSI CÉLKITŰZÉS HIÁNYA

Ez a pénzügyi termék előmozdít környezeti vagy társadalmi jellemzőket, de nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel.

 
c) A PÉNZÜGYI TERMÉK KÖRNYEZETI VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐI

A Részalap a befektetési döntési folyamataiba integrált kizárási szabályok alkalmazásával az éghajlatváltozás ütemének és üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését, valamint az emberi jogok tiszteletben tartását mozdítja elő

 1.  a fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség (PAI 4) figyelembevételével, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének előmozdítása érdekében, a Részalap sem közvetlenül, sem pedig célalapokon keresztül nem fektet olyan vállalkozásokba amely i) árbevételének legalább 25%-a termikus szénnel kapcsolatos bányászati vagy energiatermelési tevékenységből származik vagy ii) árbevételének legalább 10%-a olajhomokból származó olajkitermelési tevékenységből származik, hozzájárulva ezzel az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozásához.
 2. a vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknáknak, kazettás lőszereknek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek) való kitettség (PAI 14) figyelembevételével az emberi jogok előmozdítása érdekében sem közvetlenül, sem pedig célalapokon keresztül nem fektet olyan vállalkozásokba amely egyértelműen és közvetlenül részt vesz a vitatott fegyverek (taposóaknák; kazettás lőszerek; nukleáris fegyverek; szegényített urán tartalmazó lőszerek; biológiai fegyverek; vegyi fegyverek; nem detektálható robbanófegyverek; vakító lézerek; gyújtófegyverek; fehér foszfor) gyártásában. .
 
d) BEFEKTETÉSI STRATÉGIA
 1.  A Részalap befektetési célja, hogy abszolút hozamú befektetési stratégiát követve, több éves időtávon, bármilyen tőkepiaci körülmények között, a kockázatmentesnek tekinthető befektetések hozamát minél jobban meghaladó teljesítményt érjen el. A Részalap befektetéseit a felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok (E, mint ”environmental”, S, mint ”social”, illetve, G, mint ”governance”) szerint alakítja ki. A Részalap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb befektetési célpontokra fókuszáló közismert nemzetközi befektetési alapkezelő cégcsoportok befektetési alapjainak teljesítményéből hatékonyan diverzifikált portfólión keresztül részesedhessenek a kockázatosnak tekinthető egyedi befektetési eszközökre jellemző szintnél kedvezőbb várható hozam és kockázatvállalás mellett. A Részalap az összes nettó eszközei legalább 70%-át olyan ÁÉKBV-kba, vagy más kollektív befektetési vállalkozásokba fekteti, amelyek előmozdítják a környezeti vagy társadalmi jellemzőket, vagy e jellemzők kombinációját (SFDR 8. cikke szerinti termékek), vagy fenntartható befektetési célokat követnek (azaz az SFDR 9. cikke szerinti termékek). A Részalap portfóliójának minimum 70%-át alkotó mögöttes befektetési alapok számos különböző környezeti és társadalmi jellemző előmozdítására tesznek eltérő mértékben kötelezettségvállalást és a mérésekre különböző módszertant alkalmaznak. A Részalap esetében az Alapkezelő „társadalmilag felelősnek" nem tekintett ágazatokban működő kibocsátók kizárását és a „kritikusnak" tekintett kibocsátók kizárását, valamint a fentiekben említett minimum 70%-os arány teljesülését méri.
  A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat (Principle Adverse Impacts, "PAI"),az Eurizon Capital SGR S.p.A, az Alapkezelő Anyavállalata méri és figyelembe veszi a portfólióba bekerülő eszközökre adott tanácsok megfogalmazásakor.
 
e) BEFEKTETÉSEK ARÁNYA

A Részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a globális befektetési univerzum minden fontosabb, részvény-, kötvény-, illetve nyersanyagpiacán kitettséggel rendelkezhet. A Részalap eszközkosarában található alapok elsősorban az absolute return, flexible, balanced, multi-asset befektetési stratégiákat alkalmazzák ötvözve a klasszikus, értékalapú, fundamentális befektetési irányelvek, az alternatív, hedged befektetési stratégiák, illetve az innovatív, kvantitatív kereskedési stratégiák tulajdonságait. A Részalap jellemzően cél befektetési alapokon keresztül, közvetett kitettséggel rendelkezik a befektetést befogadó szervezetekben. A Részalap az összes nettó eszközei legalább 70%-át olyan ÁÉKBV-kba, vagy más kollektív befektetési vállalkozásokba fekteti, amelyek előmozdítanak környezeti vagy társadalmi jellemzőket, vagy e jellemzők kombinációját (SFDR 8. cikke szerinti termékek), vagy fenntartható befektetési célokat követnek (azaz az SFDR 9. cikke szerinti termékek).

 
f) A KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALMI JELLEMZŐK NYOMON KÖVETÉSE

A környezeti és társadalmi jellemzők nyomonkövetése a következő módon történik: A kibocsátók szűrése, amelynek célja a “társadalmilag felelősnek” nem tekinthető kibocsátók, valamint a ”kritikus” kibocsátók kiszűrése. Ahhoz, hogy az Alapkezelő biztosítsa azt, hogy a Részalap a környezeti és társadalmi jellemzőket a teljes életciklusa alatt előmozdítsa, az alkalmazott (és az alábbiakban részletezett) módszertan alapján az Alapkezelő kötelező SRI és ESG szűrést végez a portfóliókban szereplő értékpapírokon az Anyavállalat által havonta fissített és rendelkezésre bocsátott listák alapján. Ennek eredményeként – amennyiben szükséges - a kockázatkezelés javaslatot tesz a feltárt probléma kezelésére. A Részalap által előmozdítani kívánt környezeti és társadalmi jellemzőkhöz kapcsolódó fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat (Principle Adverse Impacts, "PAI", PAI 4: fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség; és PAI 14: a vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknáknak, kazettás lőszereknek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek való kitettség), az Anyavállalat méri és figyelembe veszi a portfólióba bekerülő eszközökre adott tanácsok megfogalmazásakor. A felsorolt tevékenységek ellenőrzése az MSCI ESG Research adatszolgáltató által nyújtott módszertanon, és az az által gyűjtött információn alapul.

 
g) A KÖRNYEZET ÉS TÁRSADALMI JELLEMZŐKRE VONATKOZÓ MÓDSZERTAN

Az Alapkezelő a Részalap környezeti és/vagy társadalmi jellemzők és a Részalap befektetéseit befogadó vállalatok helyes vállalatirányítási gyakorlatának előmozdítását (a továbbiakban: ESG-jellemzők) az alkalmazott ESG módszertanával, értékelési, kiválasztási metódusával és kizárási politikájával kívánja megvalósítani, ennek értelmében az alábbi módszereket alkalmazza

NEGATÍV SZŰRÉS

 • SZEKTOR KIZÁRÁS: a “társadalmilag felelősnek” nem tekinthető ágazatokban tevékenykedő kibocsátók instrumentumaiba való befektetést kizárjuk a kezelt befektetési eszköz befektetési univerzuma tekintetében („SRI Kötelező szűrés”).
  A “társadalmilag felelősnek” nem tekinthető ágazatokban tevékenykedő kibocsátóknak a következő társaságok minősülnek:
  1. olyan vállalatok, amelyek nyilvánvalóan közvetlenül részt vesznek a vitatott fegyverek taposóaknák; kazettás lőszerek; nukleáris fegyverek; szegényített uránt tartalmazó lőszerek; biológiai fegyverek; vegyi fegyverek; nem detektálható robbanófegyverek; vakító lézerek; gyújtófegyverek; fehér foszfor gyártásában; illetve
  2. olyan vállalatok, amelyek árbevételének legalább 25%-a termikus szénhez kapcsolódó bányászati vagy villamosenergia-termelő tevékenységből származik; illetve
  3. olyan vállalatok, amelyek árbevételének legalább 10%-a az olajhomokból történő olajkitermeléséből nyerik. Azon kibocsátókra, amelyek a termikus szén- és olajhomok-kitermelési ágazatokban az előírt küszöbértékek alatt vannak, az Anyavállalat speciális kötelezettségvállalási folyamatokat vezet be, amelyek kizárásokat határozhatnak meg az egyes kezelt eszközök Befektetési Univerzuma tekintetében.
 • KIBOCSÁTÓ KIZÁRÁS: a "kritikus" kibocsátók esetében olyan eszkalációs folyamat került bevezetésre, amely kizárásokhoz vezet az egyes kezelt alapok/részalapok Befektetési Univerzuma tekintetében ("ESG Kötelező szűrés”). “Kritikus” kibocsátóknak minősülnek azok a vállalatok, amelyeket a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kockázatoknak való nagyobb kitettség jellemez, azaz amelyek a részvény- és kötvénybefektetési univerzumban alacsonyabb (az "MSCI ESG Research" szakosodott információszolgáltató által "CCC"-nek minősített) ESG fenntarthatósági minősítési szinttel rendelkeznek.

POZITÍV SZŰRÉS

 •  ESG TÉNYEZŐK INTEGRÁLÁSA: az ESG tényezők beépítése a kezelt portfóliók elemzéseire, kiválasztására és összetételére vonatkozó folyamatokba (“ESG integráció”) abból a célból, hogy olyan portfóliók kerüljenek kialakításra, amelyek helyes vállalatirányítási gyakorlatot követnek az alábbiak szerint:
  1. az ajánlati dokumentációban részletezett pozitív és negatív szűrési kritériumok alapján állítják össze a portfoliójukat, mint például az Etikus és a Tematikus Alapok (“Tematikus integráció”);
  2. a célalapokat szűrik, ez a stratégia az ún. "becsomagolt" termékekre alkalmazandó, például az alapok alapjaira, lakossági befektetési csomagtermékekre és biztosítási alapú (unit linked) portfóliókezelésre befektetési termékekre, azzal a feltétellel, hogy ezek a termékek az eszközök legalább 70%-át olyan célalapokba fektetik, amelyek környezeti, vagy társadalmi jellemzőket mozdítanak elő támogatnak, vagy fenntartható befektetési célokkal rendelkeznek (“Alapkezelői Kiválasztási Integráció”);
  3. a kibocsátók karbonlábnyomának nyomonkövetését biztosítják, azaz figyelemmel vannak az adott kibocsátó szén-dioxid (CO2) kibocsátására olyan portfóliók létrehozása érdekében, amelyek szén-dioxid-kibocsátása alacsonyabb, mint a befektetési univerzumé (Karbonlábnyom). A termékek a fent említett stratégiák közül egyet vagy többet is alkalmazhatnak, a Társaság Befektetéskezelési részlegének a befektetési politika végrehajtásáért felelős szervezeti egysége választja ki, hogy melyik kerül alkalmazásra, a választott vagyonkezelési módhoz és/vagy eszközosztályokhoz viszonyított jelentőségük alapján. Ha egy termék egynél több stratégia alkalmazását vonja maga után, akkor a portfólió vonatkozó adott része kerül ellenőrzésre.

HELYES VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI GYAKORLAT: a Részalap közvetlen befektetései esetében kizárólag olyan vállalati kibocsátókba fektethet be, amelyek megfelelnek az SFDR 8. és 9. cikke szerinti helyes vállalatirányítási gyakorlatnak, azaz olyan kibocsátókba, amelyek

 1. szilárd vállalatirányítási struktúrával rendelkeznek, és amelyeknél nem állnak fenn kritikus helyzetek
 2. a munkavállalókkal való kapcsolatok,
 3. a személyzet javadalmazása és (iv) az adókötelezettségek teljesítése terén (“Helyes vállalatirányítás”). A csoporton kívüli alapkezelő házak cél kollektív befektetési formáinak (befektetési alapok és SICAV-ok), kiválasztására és nyomonkövetésére irányuló folyamat részeként az Anyavállalat Befektetéskezelési osztályának Multimanager Investments & Unit Linked részlege – a gazdasági és pénzügyi elemzések mellett – értékeli az SRI és/vagy ESG tényezők integráltsági szintjét és a kapcsolódó fenntarthatósággal összefüggő kockázatokat, egyebek mellett a helyes vállalatirányítási gyakorlatok betartását az SFDR 8. cikke értelmében.
 
h) ADATFORRÁSOK ÉS ADATFELDOLGOZÁS
 1. Az Anyavállalat, és így az Alapkezelő is, az egyik vezető, az ESG-adatokra szakosodott piaci információszolgáltatót veszi igénybe adatforrásként a pénzügyi termék által támogatott környezeti és társadalmi jellemzők nyomonkövetéséhez. Ezen túlmenően az Anyavállalat kiegészítő ellenőrzési mechanizmusokat vezetett be az érintett kibocsátókkal való speciális szerepvállalási tevékenységek révén a megszerzett adatok megfelelő minőségének biztosítása érdekében. E tekintetben a különböző listákon szereplő kibocsátók azonosítása az "MSCI ESG Research" szakosodott információszolgáltató által szerzett adatok alapján történik, amelyeket az "MSCI ESG Ratings - World", "MSCI ESG Ratings - Emerging Markets" és "MSCI ESG Ratings - Fixed Income Corporate" szolgáltatásból kapott adatok alapján történik. A vitatott fegyverek gyártásában való közvetlen részvétel meghatározására az "MSCI ESG Research" "Business Involvement Screening Research" módszertana használandó a "Defense and Weapons" (Védelem és fegyverek) tekintetében, amelynek adatforrásai közé tartoznak a kibocsátó vállalatok honlapjai, éves jelentések és vállalati dokumentumok, médiakutatási szolgáltatások, nem kormányzati szervezetek jelentései és honlapjai, valamint a vállalatokkal való közvetlen, legalább évente ismétlődő kommunikáció.
 2. Adatminőség biztosítása érdekében hozott intézkedések: Miután az Anyavállalat az ESG-adatokat integrálta a rendszerekbe, folyamatosan minőségellenőrzést végez, hogy felderítse és kezelje azokat a problémákat, amelyek negatívan befolyásolhatják az adathasználatot. Az adatok hitelességét és minőségét külső és belső ellenőrzéssel, illetve automatizált és manuális minőségbiztosítási folyamatok révén biztosítják, amelyek többek között a következőkre terjednek ki: változásellenőrzés; a változások feltérképezése; azonosítók feltérképezése; kivételek jelentése; közzététel előtti felülvizsgálatok; folyamatos eseményfigyelés; negyedéves újra súlyozás és egységesített fogalommeghatározások.
 3. Adatkezelés módja: Az adatok feldolgozása táblázatkezelő alkalmazással történik.
 4. Becsült adatok aránya: A becsült adatok százalékos aránya a kibocsátó jellemzőinek és az információszolgáltató és a Kibocsátó közötti kapcsolat szintjének függvénye, ezért pontos aránya nehezen határozható meg. A külső adatszolgáltatók adathiány esetén becslést alkalmaznak, normalizálást végeznek, ami azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló hiányos adatokat tekintik 100%-nak és ennek alapján újrasúlyozzák pl. a mögöttes befektetési alap ESG pontszámát (ESG Score) vagy besorolását (ESG Rating).
 
i) MÓDSZERTANI ÉS ADATKORLÁTOK
 1. A módszertan és az adatforrások lehetséges korlátai közé sorolhatók az adatok teljeskörűségének, illetve a különböző adatszolgáltatók eltérő módszertanából fakadó egységességének hiányával és/vagy minőségével kapcsolatos problémák. E problémák leküzdése érdekében a felhasználásra kerülő adatok esetében Anyavállalatunk megbízható, elismert, szakosodott nemzetközi adatszolgáltatóra (MSCI ESG Research) támaszkodik. Mivel az Anyavállalat egyetlen adatszolgáltatót vesz igénybe, nincs lehetősége arra, hogy a hiányzó adatokat pótolja, vagy a nem megfelelő minőségű adatokat közvetlenül korrigálja több adatforrás kereszthivatkozásával. Emellett az adatszolgáltató egyes esetekben becsléseket vagy közelítéseket is használ, mivel nem minden esetben van lehetősége az adatok közvetlenül a kibocsátókkal történő ellenőrzésére. Az adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott információk ellenőrzése, újraértékelése, valamint a "túlzottan egyoldalú adatforrásra való támaszkodás" kockázatának minimalizálása érdekében az Anyavállalat az adatellenőrzési tevékenységeket speciális szerepvállalási tevékenységei révén közvetlenül az érintett kibocsátókkal végzi, és fenntartja a jogot arra, hogy eseti alapon eltérjen a harmadik felek információitól, ha azok az ellenőrzési folyamat során helytelennek vagy hiányosnak minősülnek. A külső adatszolgáltató által le nem fedett kibocsátók esetében, vagy ha a külső adatbázisokból szerzett adatok minőségével kapcsolatban értelmezési kétségek merülnek fel, az Alapkezelő az Anyavállalat ESG & Strategic Activism területének értékeléseit veszi igénybe, amelyet az Anyavállalat LTSS területe támogat. Az Anyavállalat Befektetéskezelés osztályának Multimanager Investments & Unit Linked részlege felügyeli a csoporton kívüli alapkezelő házak által kezelt kollektív befektetési formák (például befektetési alapok) speciális ellenőrzését, a „Fenntarthatósági politika “A csoporton kívüli alapkezelő házak cél -kollektív befektetési formái SRI és ESG tényezők szerinti szűrésének folyamata” c. fejezete rendelkezései alapján. Az egyes portfóliók ESG-pontszáma alátámasztottságának nyomonkövetése céljából a Kockázatkezelési terület ellenőrzi, hogy az ESG-pontszámmal nem rendelkező kibocsátók eszközei ne haladják meg a Részalap nettó eszközeinek 20%-át. Az Eurizon csoport fentiekben említett adatminőséggel kapcsolatos intézkedései hivatottak kiküszöbölni azt, hogy a felsorolt adatkorlátok jelentősen befolyásolják a Részalap által előmozdítani kívánt környezeti vagy társadalmi jellemzők teljesülését.
 
j) ÁTVILÁGÍTÁS
 •  Közvetett befektetések
  Az Alapkezelő kockázatkezelési területe negyedévente megvizsgálja a Részalap portfóliójának jelentős részét kitevő befektetési alapok SFDR besorolásának esetleges módosulását.
  A csoporton kívüli alapkezelő házak cél kollektív befektetési formáinak (befektetési alapok és SICAV-ok), kiválasztására és nyomonkövetésére irányuló folyamat részeként az Anyavállalat Befektetéskezelési osztályának Multimanager Investments & Unit Linked részlege – a gazdasági és pénzügyi elemzések mellett – értékeli az SRI és/vagy ESG tényezők integráltsági szintjét és a kapcsolódó fenntarthatósággal összefüggő kockázatokat, a következők szerint:
  - értékeli az alapkezelő házak döntéshozatali és befektetési folyamatait az SFDR 6. cikkére figyelemmel;
  - megvizsgálja az egyes kollektív befektetési formák befektetési politikáját, amely az alábbiakat hivatott igazolni:
  • egyebek mellett a környezeti vagy társadalmi jellemzők, vagy ezek kombinációjának támogatását, valamint a helyes vállalatirányítási gyakorlatok betartását az SFDR 8. cikke értelmében;
  • fenntartható befektetési célok elfogadását az SFDR 9. cikke értelmében;
  • további megkülönböztető erejű ESG-elemek szerepét az egyes termékek kezelésében.

Ez az információ– amely alapkezelő házaktól és/vagy speciális adatszolgáltatóktól (pl. Bloomberg, Morningstar) származik – értékelésre kerül egyrészt, mint a kollektív befektetési formákra vonatkozó lista egyik lehetséges jóváhagyási szempontja, másrészt többek között mint lehetséges kiválasztási követelmény az Anyavállalat portfóliómenedzserei számára. Saját átvilágítási gyakorlatának részeként az Anyavállalat Multimanager Investments & Unit Linked részlege azokat a befektetési társaságokat részesíti előnyben, amelyek biztosítják a kezelt termékek magas szintű átláthatóságát és befektetési folyamataikban tekintetbe veszik a fenntarthatósági kockázatokat, a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) tényezőket, valamint a fenntartható és felelős befektetés (SRI) alapelveit. Ebben az összefüggésben az Anyavállalat Hitelkockázat-kezelési Menedzsmentje – az Anyavállalat Kockázatkezelési Területének részeként – az alapkezelő házaktól beszerzett ajánlati dokumentáció alapján ellenőrzi az SRI és/vagy ESG tényezők integráltsági szintjére vonatkozó elemzések eredményeit, illetve a kapcsolódó fenntarthatósági kockázatokat.

 • Közvetlen befektetések
  A Részalap portfóliójában szereplő vállalati kibocsátókkal kapcsolatos ESG-kritikus tényezők figyelemmel kísérése a következő szakaszokból áll:
  • A kibocsátók havi rendszerességű szűrése (az Anyavállalat LTSS részlege és ESG & Strategic Activism területével együttműködve); 
  • listák megosztása a ”társadalmilag felelősnek” nem tekinthető és a ”kritikus” kibocsátókról; 
  • a befektetések nyomonkövetése
  • Időszakos jelentés a Befektetési Bizottság részére.

Emellett a kezelt portfólióknak a "társadalmilag felelősnek" nem tekinthető ágazatokban tevékenykedő és a „kritikus” kibocsátók listája tekintetében való ellenőrzését olyan speciális befektetési korlátok segítik, amelyek lehetővé teszik mind az előzetes ellenőrzést a megbízások előkészítése során, mind az utólagos ellenőrzést a portfóliók értékelése során. A Kockázatkezelési terület a Befektetési Bizottság részére negyedévente elkészíti azon kibocsátók listáját, amelyek a “társadalmilag felelősnek” nem tekinthető ágazatokban tevékenykednek vagy ”kritikus” kibocsátók, kiemelve az időközbeni frissítésekből eredő, a kezelt portfóliókra gyakorolt esetleges hatásokat.

 
k) SZEREPVÁLLALÁSI POLITIKÁK

A Részalap alapok alapja jellegéből adódóan nem alkalmas aktív szerepvállalási politika gyakorlására. Az „Aktív tulajdonlás - Fenntarthatósági szempontú kibővített szerepvállalási stratégia” nem alkalmazható erre a pénzügyi eszközökre, mivel az Alapkezelő nem rendelkezik közvetlen befektetéssel a kibocsátó vállalatokban.

 
l) KIJELÖLT REFERENCIAMUTATÓ

A Részalap a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzések eléréséhez nem alkalmaz referenciaértékként szolgáló indexet.

Dátum: 2023.12.05

Dokumentumok
Aktualitások