Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Vegyipar Részalap


ISIN HU0000730973
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
Privatbankár Díj 2020 Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
‍1,‍2043 HUF
i
-2,02 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Az Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalappal vezető európai vegyipari vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét.

A Részalap hozamfizetése az EURO STOXX Chemicals Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. A részvényindex úgynevezett árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyammozgását veszi figyelembe.

A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

 

Az Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalapot Önnek ajánljuk, ha:
 • Úgy gondolja, hogy a vegyipari vállalatok jól teljesíthetnek a következő években.
 • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló befektetéssel, de nem kockáztatná a befektetett tőkéjét.
 • Középtávú (3 év, 3 hónap) befektetési lehetőséget keres.
 • Forintban szeretne befektetni.

 

Mit kínál a részalap?
 • Részesedési lehetőséget vezető európai vegyipari vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
 • Akár 55% (maximális éves hozam, maximális EHM: 14,34%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva, feltéve, hogy a 2022. december 9-én érvényes befektetési-jegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértékét.
 • Teljes tőkevédelmet, a befektetési jegyek 2022. december 9-i árfolyamértéke 100%-ának biztos visszafizetését lejáratkor, függetlenül a részalap teljesítményétől.
 • A tőkevédelmen felül minimum 5,00%-os hozam (éves hozam, EHM =1,50%). lejáratkor történő kifizetését (a befektetési jegyek 2022. december 9-én érvényes árfolyama után számítva, függetlenül a részvényindex teljesítményétől).
 • Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (3 év, 3 hónap).

 

A hozamfizetés részletei, feltételei

A Részalap célja, hogy a vezető európai vegyipari vállalatok részvényeit tartalmazó EURO STOXX Chemicals Price EUR részvényindexnek a befektetési időszak első hónapjában 3 alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga és az utolsó hónapjában 4 alkalommal megfigyelt értékéből számított átlaga közötti pozitív teljesítményt legfeljebb 50%-ig a lejáratkor kifizesse.

A részvényindex teljesítményétől függetlenül a Részalap befektetési politikája a Befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama után számított minimum 5,00%-os hozam lejáratkor történő kifizetését is biztosítja (éves hozam, EHM =1,50%). Ennek köszönhetően a Részalap maximálisan elérhető hozama 50%+5%=55% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM =14,34%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva és a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb befektetési jegy árfolyam meghaladja a befektetési jegy névértéket).

A Részalap a lejáratkor a hozamvédelem mellett teljes tőkevédelemre is ígéretet tesz, azaz a Befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át.

 

Tőkefelhalmozási időszak

A részalap a 2022. október 3. és 2022. december 9. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2022. december 10. és 2026. január 9. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex indulóértékének a tőkefelhalmozási időszakot követő három héten heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük (2022. december 12.; 2022. december 19.; 2023. január 3.). A részvényindex záró átlagértéke a 2025. december 5., 2025. december 12., 2025. december 19. és 2025. december 23. napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.

 

A befektetés lehetséges kockázatai
 • A részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • A részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek adott napi árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg, amely árfolyam csak 2022. december 12-én kerül meghatározásra és közzétételre. Ez az árfolyam magasabb és alacsonyabb is lehet a befektetési jegy névértékénél. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A hozamszámítás során a részvényindex teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvényindexben szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól.
 • A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalap kezelési szabályzatából!

Az Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap 2022. október 3. és 2022. december 9. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály tőkevédett származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Tőkefelhalmozási időszak i 2022.10.03 - 2022.12.09
Alap futamideje 2022.10.03. - 2026.01.09.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBVEGY HB
Lipper azonosító 68727906
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max.2%
visszaváltási jutalék max.3%
Alap által fizetett működési költségek i 4,06% (12/2023)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Iindulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.  A Részalap befektetési politikája a Befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama után számított minimum 5,00%-os hozam lejáratkor történő kifizetését is biztosítja (éves hozam, EHM =1,50%) függetlenül a részvényindex teljesítményétől). A Részalap a lejáratkor a hozamvédelem mellett teljes tőkevédelemre is ígéretet tesz, azaz a Befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. 

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
-2,02% 6,50% - - - 10,93%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik. 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
20,69% - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000730973

Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap

2022.10.03. - 2024.07.18.

Hozam indulástól:

10,93%

IDÉN 1 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások